Business is booming.

Bài tiếng anh 6 Giúp mik vs, mik cần gấp Hứa bình chọn 5 * và ctlhn

0
Bài tiếng anh 6 Giúp mik vs, mik cần gấp Hứa bình chọn 5 * và ctlhn

Câu trả lời ( )

 1. Tuấn

  0

  2022-07-26T07: 42: 11 + 00: 00 Ngày 26 tháng 7 năm 2022 lúc 7:42 sáng
  Câu trả lời

  1. Nước chiếm 70% cơ thể con người.

  2. Chỉ 1% lượng nước trên hành tinh có thể được sử dụng làm nước uống.

  3. Phần lớn nước trên Trái đất là nước đá vĩnh cửu và nước muối.

  4. Bạn cần thực hiện 6 bước.

  5. Bạn khai thác nó

  6. Chỉ là một cái bồn tắm.

  7. Hơn máy giặt.

 2. minhguyrttuanh

  0

  2022-07-26T07: 42: 41 + 00: 00 Ngày 26 tháng 7 năm 2022 lúc 7:42 sáng
  Câu trả lời

  1. Nước chiếm 70% cơ thể con người.

  2. Chỉ 1% lượng nước trên hành tinh có thể được sử dụng làm nước uống.

  3. Phần lớn nước trên Trái đất là nước đá vĩnh cửu và nước muối.

  4. Bạn cần thực hiện 6 bước.

  5. Bạn khai thác nó

  6. Chỉ là một chiếc bồn tắm.

  7. Hơn máy giặt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.