Business is booming.

Bài tập Tiếng Anh lớp 9 5. Biến thành bị động: 1. Nam answer this question. -> Đây …………………… 2. Phú Quang để soạn

0
Bài tập Tiếng Anh lớp 9 5. Biến thành bị động: 1. Nam answer this question. -> Đây …………………… 2. Phú Quang để soạn

Câu trả lời ( )

 1. Ngocquynh

  0

  2022-06-20T20: 27: 24 + 00: 00 Ngày 20 tháng 6 năm 2022 lúc 8:27 tối
  Câu trả lời

  `1`Đây câu hỏi đã được Nam trả lời đúng.
  `2` Rất nhiều bài hát đã được sáng tác trên Hà Nội của Phú Quang.

  `3` tôi đã không thông báo về việc thay đổi kế hoạch.
  `4` Những cuốn sách nào đã đọc bởi bạn tuần trước?
  `5` bởi ai điện thoại được phát minh?
  `6` Cô ấy xe máy bị trộm.
  `7` điện ánh sáng đã được phát minh trước khi tôi được sinh ra.
  `8` Lớp chúng tôi là được học sinh quét dọn hàng ngày.

  hệ bị động: S + is / am / are + Vp2 + bởi O.

  QKD bị động: S + was / was + Vp2 + bởi O.

  HTHT bị động: S + to have / has + been + Vp2 + by O.

  QKHT bị động: S + đã được O + Vp2 +.

 2. danthu

  0

  2022-06-20T20: 27: 57 + 00: 00 Ngày 20 tháng 6 năm 2022 lúc 8:27 tối
  Câu trả lời

  Bài tập `5`:

  `1. ‘Đây câu hỏi đã được Nam trả lời đúng.

  `->` Quá khứ đơn: S + was / were + Vpp + (by O)

  `2.` Nhiều ca khúc do Phú Quang sáng tác về Hà Nội.

  `->` Hiện tại bị động hoàn hảo: S + have / has + been Vpp + (by O)

  `3. ‘Tôi không được thông báo về sự thay đổi trong kế hoạch.

  `-`Yes” Person “có nghĩa là người` => `Khi bạn chuyển sang câu bị động, nó sẽ là một câu bị động phủ định.

  `=>` Bị động phủ định ở thì quá khứ đơn: S + was / were + not + Vpp + (by O)

  `4. ‘Bạn đã đọc những cuốn sách nào tối qua?

  `->` Câu hỏi bị động với Wh- Câu hỏi quá khứ đơn: Wh- Câu hỏi + S + Vpp + (bởi O)?

  `5. Ai đã phát minh ra điện thoại?

  `->` Câu hỏi bị động Par qui trong quá khứ đơn: Par qui + was / were + S + Vpp?

  `6.` `Chiếc xe máy của anh ấy đã bị đánh cắp.

  `->` Hiện tại bị động hoàn hảo: S + have / has + been Vpp + (by O)

  “7.” Đèn điện đã được phát minh ra trước khi tôi được sinh ra.

  `->` Quá khứ bị động ghép: S + had + been Vpp + (by O)

  `8. ‘Lớp học của chúng tôi được học sinh quét dọn hàng ngày.

  `->` Hiện tại đơn giản bị động: S + am / is / are + Vpp + (bởi O)

Leave A Reply

Your email address will not be published.