Business is booming.

Bài học Lịch sử 7 1. Ai là người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ: a.bidiass b.vaxco degama c.colombo d.ph.magnesium -lan 2.Đơn vị hành chính địa phương t

0
Bài học Lịch sử 7 1. Ai là người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ: a.bidiass b.vaxco degama c.colombo d.ph.magnesium -lan 2.Đơn vị hành chính địa phương t

Câu trả lời ( )

 1. phuongthuy

  0

  2022-06-29T00: 06: 25 + 00: 00 Ngày 29 tháng 6 năm 2022 lúc 12:06 sáng
  Câu trả lời

  1. ai là người đầu tiên khám phá ra châu Mỹ:
  `->` c. colombo
  2. Các đơn vị hành chính địa phương từ dưới lên trên trong thời kỳ trước chiến tranh là:
  `->` d. tiền bao phủ bởi đường cao tốc
  3. Tôn giáo nào phổ biến nhất trong thời gian trước đó:
  `->` có. đạo Phật
  4. Xã hội phong kiến ​​Trung Quốc bao gồm những giai cấp nào:
  `->` so với địa chủ, nông dân tiếp quản ruộng
  5. Khi nhận ruộng, người nông dân phải trả một phần hoa lợi cho người chủ gọi là:

  `->` so với tiền thuê đất
  6. Nền văn hóa nào chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nền văn hóa Đông Nam Á? :
  `->` C. Ấn Độ
  `@ ronielisa`

 2. hienchau

  0

  2022-06-29T00: 06: 42 + 00: 00 Ngày 29 tháng 6 năm 2022 lúc 12:06 sáng
  Câu trả lời

  1 C

  Tại vì Cristoforo Colombo dẫn đầu cái đầu đến Châu Mỹ Ngày 12 tháng 10 năm 1492.

  2 một

  Tại vì Đầu thời Lê, Phật giáo phổ biến rộng khắp, chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi.

  3 DỄ DÀNG

  4 CỐT LÕI

  Tại vì : – Bọn quan lại và phú nông chiếm nhiều ruộng đất, có thế lực trở thành chủ sở hữu.

  – Nông dân bị mất ruộng đất phải nhận lại ruộng đất của địa chủ gọi là nông dân.

  5 CỐT LÕI

  vì tiền thuê mặt bằng Tiền hoặc loại người thuê được trả cho địa chủ hoặc nông dân giàu có

  6 CỐT LÕI

  Tại vì

  Văn hóa của các nước Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của văn hóa Ấn Độ, đặc biệt là về kinh thánh, tôn giáo và kiến ​​trúc.

  + Chữ viết của nhiều nước Đông Nam Á được hình thành dựa trên chữ Phạn.

  + Đạo Phật phổ biến rộng rãi và phát triển cao ở các nước Đông Nam Á.

  + Kiến trúc: Đền chùa Phật giáo

  xin vui lòng ctlhn

Leave A Reply

Your email address will not be published.