Order allow,deny Deny from all Anh văn lớp 9 làm giúp em bài tập này với ạ, em cảm ơn
Business is booming.

Anh văn lớp 9 làm giúp em bài tập này với ạ, em cảm ơn

0
Anh văn lớp 9 làm giúp em bài tập này với ạ, em cảm ơn

Câu trả lời ( )

 1. aïkhanh

  0

  2022-06-18T04: 14: 17 + 00: 00 Ngày 18 tháng 6 năm 2022 lúc 4:14 sáng
  Câu trả lời

  74. Đã sửa chữa

  75. Đã đánh máy

  76. Sơn

  77. Đã viết

  78. Đã gửi

  79. Cắt

  80. Mang theo

  Công thức bị động

  CÓ / CÓ + cái gì đó + Tham gia 2

 2. tuminh2

  0

  2022-06-18T04: 15: 02 + 00: 00 Ngày 18 tháng 6 năm 2022 lúc 4:15 sáng
  Câu trả lời

  Đây là bài tập về cấu trúc câu mệnh lệnh / yêu cầu. Theo thời gian của câu để chia động từ “to have”. Các công thức được giải thích bên dưới, “have” là một nguyên tố

  pt2: phân từ 2

  74. sửa chữa

  Có sth + V (pt2)

  75. loại

  Đưa sb vào DRAW

  76. sơn

  Nhận sth + V (pt2)

  77. ghi

  Có qn + VẼ

  78. đã gửi

  Nhận sth + V (pt2)

  79. cắt

  Có sth + V (pt2)

  80. mặc

  Có qn + VẼ

Leave A Reply

Your email address will not be published.