Order allow,deny Deny from all Anh văn lớp 8 giúp em bình chọn 5 *
Business is booming.

Anh văn lớp 8 giúp em bình chọn 5 *

0
Anh văn lớp 8 giúp em bình chọn 5 *

Câu trả lời ( )

 1. diepbich

  0

  2022-06-21T09: 14: 26 + 00: 00 Ngày 21 tháng 6 năm 2022 lúc 9:14 sáng
  Câu trả lời

  6. vậy (Tôi đã đăng nó một vài ngày trước, vì vậy họ có thể đã tìm ra nó rồi)
  7. Ngay cả khi / Mặc dù / Mặc dù (Mặc dù + S + V, S + V +…)

  8. Mặc dù / Mặc dù ( Mặc dù mặc dù + V-ing, S + V +…)
  9. Mặc dù / mặc dù ( Mặc dù mặc dù + N, S + V +…)

  10. Ngay cả khi / Mặc dù / Mặc dù

  (Mặc dù + S + V, S + V +…)

 2. hauyen

  0

  2022-06-21T09: 14: 49 + 00: 00 Ngày 21 tháng 6 năm 2022 lúc 9:14 sáng
  Câu trả lời

  6. then: sau đó

  => hai bên đều là quan hệ nhân quả

  7. Mặc dù: mặc dù

  => Hai khuôn mặt tương phản

  8. Thay vì: thay vì

  9. Mặc dù

  => mặc dù + N / Ving: mặc dù

  10. Mặc dù: mặc dù

  => 2 mặt tương phản

Leave A Reply

Your email address will not be published.