Business is booming.

Ai có thể giúp em lớp 10 tiếng anh hẹn gặp lại aaaaa

0
Ai có thể giúp em lớp 10 tiếng anh hẹn gặp lại aaaaa

Câu trả lời ( )

 1. aïkhanh

  0

  2022-06-21T09: 41: 03 + 00: 00 Ngày 21 tháng 6 năm 2022 lúc 9:41 sáng
  Câu trả lời

  20. C (prefer + Ving + to + Ving)
  21. A (origin = started (ban đầu))
  22. A (do ngẫu nhiên = tình cờ = tình cờ)
  23. D (tác dụng phụ = tác dụng phụ => tác dụng phụ = không mong muốn = không mong muốn)

  24. A (tiết kiệm = tiết kiệm, trái nghĩa với đắt = đắt), không thể đánh giá cao có nghĩa là vô giá)
  25. C (suy yếu = suy yếu, đối lập với củng cố = cải tiến), tiêu diệt có nghĩa là kẻ hủy diệt.

  26. C (nguy hiểm = nguy hiểm, trái nghĩa với an toàn, thoải mái có nghĩa là thoải mái, đau có nghĩa là đau, đau, không lành mạnh có nghĩa là không tốt)

Leave A Reply

Your email address will not be published.