65 Luận văn thạc sĩ luật kinh tế mới nhất

Luận văn thạc sĩ luật kinh tế không hề là một bài tập dễ dàng đối với các bạn đang theo học ngành luật kinh tế. Để hoàn thành bài luận văn này một cách hoàn hảo và đạt điểm số cao bạn không những phải có được một mẫu đề cương luận văn thạc sĩ luật kinh tế chi tiết, logic mà còn cần sáng suốt lựa chọn cho mình một đề tài phù hợp.

40 đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế tiêu biểu

Trước khi bắt tay vào xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ luật, luật kinh tế, bạn hãy tham khảo các đề tài trên để có thể dựa vào đó lựa chọn cho mình một đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế tốt nhất. 

*

Đề tài luận văn: Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam

MỞ ĐẦU

1.

Bạn đang xem: Luận văn thạc sĩ luật kinh tế

Tính cấp thiết của đề tài

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

3.1. Mục đích 

3.2. Nhiệm vụ

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

4.2. Phạm vi nghiên cứu

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn 

5.1. Cơ sở lý luận

5.2. Phương pháp nghiên cứu

6.

Xem thêm: Mách Bạn 3 Cách Đánh Son Lòng Môi Bằng Son Lì Cực Đẹp, Mách Bạn 3 Cách Đánh Son Lòng Môi Đẹp Khó Cưỡng

Những đóng góp về khoa học của luận văn

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

7.1. Ý nghĩa lý luận 

7.2. Ý nghĩa thực tiễn

8. Kết cấu của luận văn 

NỘI DUNG

Chương 1: Những vấn đề lý luận về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa

*

1.1. Một số vấn đề lý luận về hợp đồng mua bán hàng hóa và chế tài trong hợp đồng mua bán hàng hóa

1.2. Khái quát về phạt vi phạm và vi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa

1.3. Khái quát pháp luật về phạt vi phạm và vi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa

2.1. Thực trạng pháp luật về phạt vi phạm và vi thường thiệt hại trong trong hợp đồng mua bán hàng hóa

2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về phạt vi phạm và vi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Chương 3: Định hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về phạt vi phạm và vi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về phạt vi phạm và vi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa

KẾT LUẬN

Ngoài ra, bạn có thể DOWLOAD FREE một số mẫu tham khảo luận văn thạc sĩ ngành luật kinh tế của Luận Văn Việt tổng hợp dưới đây để bổ sung thêm kiến thức cũng như cách trình bày bài luận văn của mình.

*