59 121 Bài tập trắc nghiệm câu hỏi thực tế, có hướng dẫn giải môn Vật lý Lớp 12 mới nhất


48 trang
Người đăng
duyenlinhkn2
Ngày đăng
01/07/2022
Lượt xem
167Lượt tải
1
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “121 Bài tập trắc nghiệm câu hỏi thực tế, có hướng dẫn giải môn Vật lý Lớp 12”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
121 Bài tập trắc nghiệm câu hỏi thực tế, có hướng dẫn giải môn Vật lý Lớp 12
NGUYỄN BẢO VƯƠNG TỔNG HỢP VÀ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU 
NHÓM TÁC GIẢ THỰC HIỆN: ĐẶNG MƠ – TRẦN ĐỨC MẠNH – NGUYỄN THỊ 
THÚY – NGUYỄN THỊ NGÂN – NGUYỄN XUÂN HIẾU 
‘’TẤT CẢ VÌ CỘNG ĐỒNG CÓ TÀI LIỆU THIẾT THỰC NHẤT. QUA ĐÂY CHÚNG TÔI XIN CHÂN THÀNH 
CẢM ƠN, CÁC BẠN ĐÃ LUÔN THEO DÕI TỪNG BƯỚC ĐI CỦA CHÚNG TÔI, CÁM ƠN TẤT CẢ ĐỒNG 
NGHIỆP ĐÃ LUÔN BÊN CẠNH TÔI. TÔI YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, KHI PHIM GẦN HẾT, CHÚNG TA HÃY 
ĐỪNG BUỒN, VÌ SẼ CÒN PHIM TIẾP THEO.’’ 
121 BÀI TẬP TRẮC 
NGHIỆM CÂU HỎI THỰC 
TẾ, CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI. 
GIÁO VIÊN MUỐN MUA BỘ FULL WORD 12, HÃY 
GỌI ĐẾN 0946798489 
121 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI TOÁN THỰC TẾ 
GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG ( TỔNG HỢP) 
LỜI GIẢI: ĐẶNG MƠ – NGUYỄN THỊ THÚY – NGUYỄN THỊ NGÂN – TRẦN ĐỨC MẠNH – NGUYỄN XUÂN HIẾU 
1 
BÀI TOÁN THỰC TẾ: THẦY NGUYỄN PHÚ KHÁNH 
Câu 1. Một vật rơi tự do với phương trình chuyển động 2
1
2
S gt , trong đó 29,8m/sg và t tính bằng giây 
s . Vận tốc của vật tại thời điểm 5st bằng: 
A. 49m/s. B. 25m/s. C. 10m/s. D. 18m/s.
Câu 2. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 4 2
1
3
2
S t t , trong đó t tính bằng giây s và 
S được tính bằng mét m . Vận tốc của chuyển động tại thời điểm 4st bằng:
A. 280m/s. B. 232m/s. C. 140m/s. D.116m/s.
Câu 3. Một chất điểm chuyển động thẳng theo phương trình 3 23 4S t t t , trong đó t tính bằng giây s
và S được tính bằng mét m . Gia tốc của chất điểm lúc 2st bằng: 
A. 24m/s . B. 26m/s . C. 28m/s . D. 212m/s . 
Câu 4. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 3 23 9 27S t t t , trong đó t tính bằng giây 
s và S được tính bằng mét m . Gia tốc của chuyển động tại thời điểm vận tốc triệt tiêu là:
A. 20m/s . B. 26m/s . C. 224m/s . D. 212m/s .
Câu 5. Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được đo bởi công thức 20,025 30G x x x trong đó mgx và 
0x là liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Để huyết áp giảm nhiều nhất thì cần tiêm cho bệnh
nhân một liều lượng bằng:
A. 15mg . B. 30mg . C. 40mg . D. 20mg . 
Câu 6. Trong tất cả các hình chữ nhật có diện tích S thì hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất bằng bao nhiêu? 
A. 2 S . B. 4 S . C. 2S . D. 4S . 
Câu 7. Trong tất cả các hình chữ nhật có chu vi bằng 16 cm thì hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng: 
A. 236cm . B. 220cm . C. 216cm . D. 230cm . 
Câu 8. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất 
hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là 2 345f t t t (kết quả khảo sát được trong tháng 8 vừa qua). 
Nếu xem 'f t là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t . Tốc độ truyền bệnh sẽ lớn nhất vào 
ngày thứ: 
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LUÔN BÊN CHÚNG TÔI 
2 
A. 12. B. 30. C. 20. D. 15 . 
Câu 9. Một trang chữ của cuốn sách giáo khoa cần diện tích 384 2cm .Lề 
trên và dưới là 3cm.Lề trái và phải là 2cm.Kích thước tối ưu của trang giấy 
là: 
A. Dài 24cm; rộng 16cm
B. Dài 24cm; rộng 17cm
C. Dài 25cm; rộng 15,36cm
D. Dài 25,6cm; rộng 15cm
Câu 10. Một màn ảnh chữ nhật cao 1,4 mét được đặt ở độ cao 1,8 mét so 
với tầm mắt (tính từ đầu mép dưới của màn hình). Để nhìn rõ nhất phải xác 
định vị trí đứng sao cho góc nhìn lớn nhất. Hãy xác định vị trí đó ? ( BOC
gọi là góc nhìn) 
A. 2,4AO m
B. 2AO m
C. 2,6AO m
D. 3AO m
Câu 11. Một chất điểm chuyển động theo quy luật 4 2
1 3
2 100,
4 2
s t t t t tính theo giây ; chất điểm đạt 
giá trị nhỏ nhất tại thời điểm: 
A. 1t B. 16t C. 5t D. 3t
O A 
C 
B 
1,4 
1,8 
121 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI TOÁN THỰC TẾ 
GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG ( TỔNG HỢP) 
LỜI GIẢI: ĐẶNG MƠ – NGUYỄN THỊ THÚY – NGUYỄN THỊ NGÂN – TRẦN ĐỨC MẠNH – NGUYỄN XUÂN HIẾU 
3 
Câu 12. Một chiếc ti vi hiệu Sony màn hình hình 
chữ nhật cao 1,4m được đặt ở độ cao 1,8m so với 
tầm nhìn của bạn AN (tính đầu mép dưới của màn 
hình ti vi ) .Để nhìn rõ nhất AN phải đứng ở vị trí 
sao cho góc nhìn lớn nhất.Hãy xác định vị trí đó 
? 
A. 2,4m B. 3,2m C. 3m D. 2m
Câu 13. Một con cá hồi bơi ngược dòng (từ nơi sinh sống) để vượt khoảng cách 300km (tới nơi sinh sản). 
Vận tốc dòng nước là 6km /h. Giả sử vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v km/h thì năng lượng 
tiêu hao của cá trong t giờ cho bởi công thức E(v) = cv3t. trong đó c là hằng số cho trước ; E tính 
bằng jun. Vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng của cá tiêu hao ít nhất bằng 
A. 9 km/h B. 8 km/h C. 10 km/h D. 12 km/h
Câu 14. Một vật đang chuyển động với vận tốc 10m/s thì tăng tốc với gia tốc 2 2( ) 3 ( / )a t t t m s . Hỏi quảng 
đường vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc ? 
A. 11100 B. 
6800
3
m C. 
4300
3
m D. 
5800
3
m
Câu 15. Một con cá bơi ngược dòng để vượt một khoảng cách là 300km, vận tốc nước là 6(km/h). Vận tốc 
bơi của các khi nước đứng yên là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi 
công thức : 3( )E v cv t , trong đó c là hằng số, E tính bằng Jun. Hỏi vận tốc bơi của cá khi nước đứng
yên sao cho năng lượng tiêu hao ít nhất là bao nhiêu ? 
A. 9(km/h) B. 3(km/h) C. 6(km/h) D. 12(km/h)
Câu 16. Một nhà sản xuất cần thiết kế một thùng sơn dạng hình trụ có nắp đậy với dung tích 1000 3cm . Biết 
rằng bán kính của nắp đậy sao cho nhà sản xuất tiết kiệm nguyên vật liệu nhất có giá trị là a. Hỏi giá 
trị a gần với giá trị nào nhất dưới đây? 
A. 11.677 B. 11.674 C. 11.676 D. 11.675
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LUÔN BÊN CHÚNG TÔI 
4 
Câu 17. Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy chiều. Độ sâu h m của mực nước 
trong kênh tính theo thời gian t h trong một ngày cho bởi công thức 3cos 12
6 3
t
h . Khi nào 
mực nước của kênh là cao nhất? 
A. 16t B. 15t C. 14t D. 13t
Câu 18. Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc 160 10 /v t t m s . Hỏi rằng trong 3s trước khi dừng
hẳn vật di chuyển được bao nhiêu mét ? 
A. 16 m B. 130 m C. 170 m D. 45 m
Câu 20. Học sinh lần đầu thử nghiệm ‘‘tên lửa tự chế ’’ phóng từ mặt đất theo phương thẳng đứng với vận 
tốc 15m/s. Hỏi sau 2,5s tên lửa lên đến độ cao bao nhiêu ? (giả sử bỏ qua sức cản gió, tên lửa chỉ 
chịu tác động của trọng lực 29,8 /g m s ) 
A. 61,25(m) B. 6,875(m) C. 68,125(m) D. 30,625(m)
Câu 21. Vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) gây đau dạ dày tại ngày thứ m với số lượng là F(m), biết nếu phát 
hiện sớm khi số lượng vi khuẩn không vượt quá 4000 con thì bệnh nhân sẽ được cứu chữa. Biết 
F'(m) = 
1000
2 1t
 và ban đầu bệnh nhân có 2000 con vi khuẩn. Sau 15 ngày bệnh nhân phát hiện ra bị 
bệnh. Hỏi khi đó có bao nhiêu con vi khuẩn trong dạ dày ( lấy xấp xỉ hàng thập phân thứ hai) và 
bệnh nhân có cứu chữa được không ? 
A. 5433,99 và không cứu được B. 1499,45 và cứu được
C. 283,01 và cứu được D
. 
3716,99 và cứu được
Câu 22. Một thầy giáo dự định xây dựng bể bơi di động cho học sinh nghèo miền núi từ 1 tấm tôn 5(dem) có 
kích thước 1m x 20m (biết giá 21m tôn là 90000đ) bằng 2 cách : 
Cách 1 : Gò tấm tôn ban đầu thành 1 hình trụ như hình 1 
Cách 2 : Chia chiều dài tấm tôn thành 4 phần bằng nhau rồi go ò tấm tôn thành 1 hình hộp chữ nhật 
như hình 2 
Biết sau khi xây xong bể theo dự định, mức nước chỉ đổ đến 0,8m và giá nước cho đơn vị sự nghiệp 
là 9955đ/ 3m . Chi phí trong tay thầy là 2 triệu đồng. Hỏi thầy giáo sẽ chọn cách làm nào để không 
vượt quá kinh phí (giả sử chỉ tính đến các chi phí theo dữ kiện trong bài toán). 
121 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI TOÁN THỰC TẾ 
GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG ( TỔNG HỢP) 
LỜI GIẢI: ĐẶNG MƠ – NGUYỄN THỊ THÚY – NGUYỄN THỊ NGÂN – TRẦN ĐỨC MẠNH – NGUYỄN XUÂN HIẾU 
5 
A. 
Cả 2 cách như 
nhau 
B. 
Không chọn cách 
nào 
C. Cách 2 D. Cách 1
Câu 23. Một hộp không nắp được làm từ một 
mảnh các tông theo hình mẫu. Hộp có đáy là một 
hình vuông cạnh x(cm), chiều cao là h(cm) và có 
thể tích là 500cm3. Hãy tìm độ dài cạnh củ hình 
vuông sao cho chiếc hộp được làm ra tốn ít nhiên 
liệu nhất 
A. 5 cm
B. 10cm
C. 2cm
D. 3cm
x
h
x
x x x
x để tốn ít nguyên liệu nhất). 
A. 8x
B. 9x
h
h
h
h
x
x
Câu 24. Một cái hộp hình hộp chữ nhật không 
nắp được làm từ một mảnh bìa cứng (xem hình 
bên dưới đây). Hộp có đáy là hình vuông cạnh 
(cm), chiều cao là (cm) và có thể tích là 500 
cm3. Gọi S( ) là diện tích của mảnh bìa cứng 
theo . Tìm sao cho S( ) nhỏ nhất (tức là tìm 
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LUÔN BÊN CHÚNG TÔI 
6 
C. 10x
D. 11x
Câu 25. Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh học thấy rằng : Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của 
mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng 480 20P n n (gam). Hỏi phải thả 
bao nhiêu cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất ? 
A. 11 B. 12 C.13 D.14
Câu 26. Một công ty chuyên sản xuất container muốn thiết kế các thùng gỗ đừng hàng bên trong dạng hình 
hộp chữ nhật không nắp, đáy là hình vuông, có thể tích là 62, 35m . Hỏi các cạnh hình hộp và cạnh đáy là 
bao nhiêu để tổng diện tích xung quanh và diện tích mặt đáy là nhỏ nhất. 
A.Cạnh bên 2,5m. cạnh đáy 5m B. Cạnh bên 4m. cạnh đáy 
5 10
4
m 
C. Cạnh bên 3m, cạnh đáy 
5 30
6
D. Cạnh bên 5m,cạnh đáy 
5 2
2
Câu 27. (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12cm. Người ta 
cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng cmx , rồi gập 
tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích 
lớn nhất. 
A. 6x . B. 3x . C. 2x . D. 4x . 
Câu 28. Bà Hoa gửi 100 triệu vào tài khoản định kỳ tính lãi kép với lãi suất là 8%/năm. Tính số tiền lãi 
thu được sau 10 năm. 
A. 215,892tr . B.115,892tr . C. 215,802tr . D.115,802tr . 
Câu 29. Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý theo 
hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước 
đó. Tổng số tiền người đó nhận được 1 năm sau khi gửi tiền gần nhất với kết quả nào sau đây? 
A. 210 triệu. B. 220 triệu. C. 212 triệu. D. 216 triệu.
121 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI TOÁN THỰC TẾ 
GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG ( TỔNG HỢP) 
LỜI GIẢI: ĐẶNG MƠ – NGUYỄN THỊ THÚY – NGUYỄN THỊ NGÂN – TRẦN ĐỨC MẠNH – NGUYỄN XUÂN HIẾU 
7 
Câu 30. Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4% /năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi sau bao 
nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu? 
A. 9 . B. 10 . C. 8 . D. 7 . 
Câu 31. Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất ban đâu 4% /năm và lãi hàng năm được 
nhập vào vốn. Cứ sau một năm lãi suất tăng 0,3%. Hỏi sau 4 năm tổng số tiền người đó nhận được gần 
nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 119 triệu. B. 119,5 triệu. C. 120 triệu. D. 120,5 triệu.
Câu 32. Anh Nam mong muốn rằng sau 6 năm sẽ có 2 tỷ để mua nhà. Hỏi anh Nam phải gửi vào ngân 
hàng một khoản tiền tiền tiết kiệm như nhau hàng năm gần nhất với giá trị nào sau đây, biết rằng lãi suất 
của ngân hàng là 8% /năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. 
A. 253,5 triệu. B. 251 triệu. C. 253 triệu. D. 252,5 triệu. 
Câu 33. Giả sử sau t năm,dự án đầu tư thứ nhất sẽ phát sinh lợi nhuận với tốc độ 2
1( ) 50P t t trăm đô 
la/năm,trong khi đó dự án đầu tư thứ hai phát sinh lợi nhuận với tốc độ 2 ( ) 200 5P t t trăm đô 
la/năm.Tính lợi nhuận vượt thực tế cho khoảng thời gian để tốc độ sinh lợi nhuận của dự án đầu tư 
thứ hai vượt bằng dự án đầu tư thứ nhất ? 
A. 1690 trăm đô B. 1695 trăm đô C. 1687,5 trăm đô D. 1685 trăm đô
Câu 34. Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 quý, với lãi suất 1,65% 
một quý. Hỏi sao bao lâu người gửi có ít nhất 20 triệu đồng (bao gồm cả vốn lẫn lãi) từ số vốn ban 
đầu ? (Giả sử lãi suất không thay đổi). 
A. 16 quý B. 18 quý C. 17 quý D. 19 quý
Câu 35. Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là 78.685.800 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 1,7% . Cho 
biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức . NrS A e (trong đó A: là dân số của năm lấy làm 
mốc tính, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm). cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì 
đến năm nào dân số nước ta ở mức 120 triệu người. 
A. 2026 B. 2022 C. 2020 D. 2025
Câu 36. Số tiền 58 000 000đ gởi tiết kiệm trong 8 tháng thì lãnh về được 61 329 000đ. lãi suất hàng tháng là? 
A. 0,8% B. 0,6% C. 0,5% D. 0,7%
Câu 37. Cô giáo dạy văn gửi 200 triệu đồng loại kì hạn 6 tháng vào ngân hàng với lãi suất 6,9% một năm thì 
sau 6 năm 9 tháng hỏi cô giáo dạy văn nhận được bao nhiêu tiền cả vốn và lãi biết rằng cô giáo 
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LUÔN BÊN CHÚNG TÔI 
8 
không rút lãi ở tất cả các kì hạn trước và nếu rút trước ngân hàng sẽ trả lãi suất theo loại lãi suất 
không kì hạn là 0,002% một ngày (1 tháng tính 30 ngày). 
A. 471688328,8 B. 302088933,9 C. 311392005,1 D. 321556228,1
A. Giảm 15 ngàn đồng B. Tăng 5 ngàn đồng
C. Giữ nguyên không tăng giá D. Tăng thêm 2,5 ngàn đồng
Câu 39. (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Ông Việt vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, 
với lãi suất 12% /năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, 
ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là 
như nhau và trả hết tiền nợ sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay. 
Hỏi, theo cách đó, số tiền m mà ông Việt sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? 
Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông Việt hoàn nợ. 
A. 
3
100. 1,01
3
m (triệu đồng). B. 
3
3
1,01
1,01 1
m (triệu đồng). 
 C. 
100 1,03
3
m (triệu đồng). D. 
3
3
120. 1,12
1,12 1
m (triệu đồng). 
Câu 40. Một người muốn sau 4 tháng có 1 tỷ đồng để xây nhà. Hỏi người đó phải gửi mỗi tháng là bao nhiêu 
tiền (như nhau). Biết lãi suất 1 tháng là 1%. 
A. 
1,3
3
M (tỷ đồng) B. 2 3
1
1,01 (1,01) (1,01)
M (tỷ đồng) 
C. 
1 1,03
3
M (tỷ đồng) D. 
31 (1,01)
3
M (tỷ đồng) 
Câu 41. Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 5% một quý theo hình thức 
lãi kép (sau 3 tháng sẽ tính lãi và cộng vào gốc). Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 50 triệu đồng 
với kì hạn và lãi suất như trước đó. Cho biết số tiền cả gốc và lãi được tính theo công thức 
Câu 38. Một giáo viên đang đau đầu về việc lương thấp và phân vân xem có nên tạm dừng niềm đam mê 
với con chữ để chuyển hẳn sang kinh doanh đồ uống trà sữa hay không. Ước tính nếu giá 1 ly trà sữa là 
20(ngàn đồng) thì trung bình hàng tháng có khoảng 1000 lượt khách tới uống nước tại quán,trung bình mỗi 
khách lại trả thêm 10(ngàn đồng) tiền bánh tráng trộn để ăn kèm. Nay nguời giáo viên muốn tăng thêm mỗi 
ly trà sữa 5(ngàn đồng) thì sẽ mất khoảng 100 khách trong tổng số trung bình. Hỏi giá 1 ly trà sữa nên là 
bao nhiêu để tổng thu nhập lớn nhất (giả sử tổng thu chưa trừ vốn) 
121 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI TOÁN THỰC TẾ 
GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG ( TỔNG HỢP) 
LỜI GIẢI: ĐẶNG MƠ – NGUYỄN THỊ THÚY – NGUYỄN THỊ NGÂN – TRẦN ĐỨC MẠNH – NGUYỄN XUÂN HIẾU 
9 
(1 )nT A r , trong đó A là số tiền gửi, r là lãi suất và n là số kì hạn gửi. Tính tổng số tiền người đó 
nhận được 1 năm sau khi gửi tiền. 
A. 176,676 triệu đồng B. 178,676 triệu đồng 
C. 177,676 triệu đồng D. 179,676 triệu đồng 
Câu 42. Một lon nước soda 800F được đưa vào một máy làm lạnh chứa đá tại 320F. Nhiệt độ của soda ở phút 
thứ t được tính theo định luật Newton bởi công thức ( ) 32 48.(0.9)tT t . Phải làm mát soda trong 
bao lâu để nhiệt độ là 500F? 
A. 1,56 B. 9,3 C. 2 D. 4
Câu 43. Cường độ một trận động đất M (richter) được cho bởi công thức 0log logM A A , với A là biên độ 
rung chấn tối đa và 
0A là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ 20, một trận động đất ở San 
Francisco có cường độ 8,3 độ Richter. Trong cùng năm đó, trận động đất khác Nam Mỹ có biên độ 
mạnh hơn gấp 4 lần. Cường độ của trận động đất ở Nam Mỹ là:
A. 8.9 B. 33.2 C. 2.075 D. 11
Câu 44. Số giờ có ánh sáng mặt trời của TPHCM năm không nhuận được cho bởi 4 sin ( 60) 10
178
y x
với 1 365x là số ngày trong năm. Ngày 25/5 của năm thì số giờ có ánh sáng mặt trời của TPHCM gần 
với con số nào nhất ?. 
A. 2h B. 12h C. 13 30h D. 14h
Câu 45. Một chủ hộ kinh doanh có 50 phòng trọ cho thuê. Biết giá cho thuê mỗi tháng là 2,000,000đ/1 
phòng trọ, thì không có phòng trống. Nếu cứ tăng giá mỗi phòng trọ thêm 50,000đ/tháng, thì sẽ có 2 phòng 
bị bỏ trống. Hỏi chủ hộ kinh doanh sẽ cho thuê với giá là bao nhiêu để có thu nhập mỗi tháng cao nhất ? 
A. 2,200,000đ B. 2,250,000đ C. 2,300,000đ D. 2,500,000đ
Câu 46. Một vật chuyển động với vận tố 
2 4
1,2 m/s
3
t
v t
t
. Quãng đường vật đó đi được trong 4 giây 
đầu tiên bằng bao nhiêu ? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 
A. 18,82 m. B. 11,81m. C. 4,06 m. D. 7,28 m. 
Câu 47. Bạn Nam ngồi trên máy bay đi du lịch thế giới và vận tốc chuyển động của máy bay là 
23 5 m/sv t t . Quãng đường máy bay đi được từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là : 
A. 36m. B. 252m. C. 1134m. D. 966m.
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LUÔN BÊN CHÚNG TÔI 
10 
Câu 48. (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì người lái 
đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc 5 10v t t (m/s), trong đó t
là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô 
còn di chuyển bao nhiêu mét ? 
A. 0,2 m. B. 2 m. C. 10 m. D. 20 m.
Câu 49. Một vật đang chuyển động với vận tốc 10m/s thì tăng tốc với gia tốc 23a t t t (m/s2). Quãng đường vật 
đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc bằng bao nhiêu ? 
A. 
4000
m
3
. B. 
4300
m
3
. C.
1900
m
3
. D.
2200
m
3
. 
Câu 50. Một vật chuyển động với vận tốc m/sv t , có gia tốc 2
3
' m/s
1
v t
t
. Vận tốc ban đầu của vật 
là 6m/s . Vận tốc của vật sau 10 giây là (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị): 
A. 14m/s . B. 13m/s . C. 11m/s . D. 12m/s . 
Câu 51. Một đám vi trùng ngày thứ t có số lượng là N t . Biết rằng 
4000
'
1 0,5
N t
t
 và lúc đầu đám vi trùng 
có 250.000 con. Sau 10 ngày số lượng vi trùng là (lấy xấp xỉ hang đơn vị): 
A. 264.334 con. B. 257.167 con. C. 258.959 con. D. 253.584 con.
Câu 52. Gọi cmh t là mực nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng 3
1
' 8
5
h t t và 
lúc đầu bồn không có nước. Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây (làm tròn kết quả đến 
hàng phần trăm): 
A. 2,33 cm. B. 5,06 cm. C. 2,66 cm. D. 3,33 cm.
Câu 53. Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn tuân theo công thức . rtS A e ,trong đó A là số lượng vi khuẩn 
ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng ( r > 0 ), t là thời gian tăng trưởng. Biết rẳng số lượng vi khuẩn ban 
đầu là 100 con và sau 5 giờ có 300 con. Hỏi sau bao lâu số lượng vi khuẩn ban đầu sẽ tăng gấp đôi. 
A. 3 giờ 16 phút B. 3 giờ 9 phút C. 3 giờ 30 phút D. 3 giờ 2 phút
Câu 54. 
Thể tích nước của một bể bơi sau t phút bơm tính theo công thức 
4
31V( ) 30
100 4
t
t t (0 90)t . 
Tốc độ bơm nước tại thời điểm t được tính bởi ( ) '( )v t V t . Trong các khẳng định sau, khẳng định 
nào đúng. 
121 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI TOÁN THỰC TẾ 
GIÁO VIÊN NGUYỄN BẢO VƯƠNG ( TỔNG HỢP) 
LỜI GIẢI: ĐẶNG MƠ – NGUYỄN THỊ THÚY – NGUYỄN THỊ NGÂN – TRẦN ĐỨC MẠNH – NGUYỄN XUÂN HIẾU 
11 
A. Tốc độ bơm giảm từ phút thứ 60 đến phút thứ
90.
B. Cả A, B, C đều sai.
C. Tốc độ bơm tăng từ phút 0 đến phút thứ 75. D. Tốc độ luôn bơm giảm.
Câu 55. Khẳng định nào sau đây đúng ? 
A. Nếu 'w t là tốc độ tăng trưởng cân nặng/năm của một đứa trẻ, thì
10
5
' dw t t là sự cân nặng của đứa 
trẻ giữa 5 và 10 tuổi.
B. Nếu dầu rò rỉ từ một cái thùng với tốc độ r t tính bằng galông/phút tại thời gian t , thì
120
0
dr t t biểu 
thị lượng galông dầu rò rỉ trong 2 giờ đầu tiên.
C. Nếu r t là tốc độ tiêu thụ dầu của thế giới, trong đó t được bằng năm, bắt đầu tại 0t vào ngày 1 
tháng 1 năm 2000 và r t được tính bằng thùng/năm, 
17
0
dr t t biểu thị số lượng thùng dầu tiêu thụ từ
ngày 1 tháng 1 năm 2000 đến ngày 1 tháng 1 năm 2017 .
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 56. Một vận động viên đẩy tạ theo quỹ đạo là 1 parabol có phương trình 2 2 4y x x . Vị trí của quả 
tạ đang di chuyển xem như là một điểm trong không gian Oxy. Khi đó vị trí cao nhất của quả tạ là 
điểm biểu

Tài liệu đính kèm:

  • 121_bai_tap_trac_nghiem_cau_hoi_thuc_te_co_huong_dan_giai_mo.pdf