5 Ma trận đề thi lớp 2 theo thông tư 22 mới nhất

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 năm học 2021 – 2022 mang tới bảng ma trận đặc tả đề thi học kì 2 môn Toán, Tiếng Việt theo chuẩn 3 mức độ của Thông tư 27. Qua đó, giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm để xây dựng đề thi học kỳ 2 cho học sinh của mình theo sách mới.

Năm học 2021 – 2022, lớp 2 học theo 3 bộ sách mới là Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đề thi cuối kì 2 các khối lớp 3, 4, 5. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của condaohotel.com.vn:

Bạn đang xem: Ma trận đề thi lớp 2 theo thông tư 22

Ma trận đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

1. Đọc

a. Đọc hiểu văn bản

Số câu

2

1

1

2

1

1

4

Số điểm

1,0

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

2.5

b) Kiến thức Tiếng Việt

Số câu

1

1

1

1

1

2

3

5

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

2,5

3,5

Tổng

Số câu

3

1

1

1

1

2

4

4

1

9

Số điểm

1,5

1.0

0,5

1,0

0,5

1,5

2,0

3,5

0.5

6.0

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh diều

Năng lực, phẩm chất Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

SỐ HỌC – ĐẠI LƯỢNG – GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Chỉ Các Loại Thức Ăn Bằng Tiếng Anh Về Đồ Ăn

Chia sẻ bởi:

Tuyết Mai

Link condaohotel.com.vn chính thức:

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 27 condaohotel.com.vn Xem

*