Business is booming.

3. Cô ấy không biết cách truy cập Internet. -> Cô ấy muốn ==== -… Internet.

0
3. Cô ấy không biết cách truy cập Internet. -> Cô ấy muốn ==== -… Internet.

Câu trả lời ( )

 1. tonhi

  0

  2022-05-26T12: 15: 34 + 00: 00 Ngày 26 tháng 5 năm 2022 lúc 12:15 chiều
  Câu trả lời

  Cô ấy muốn có quyền truy cập internet.

 2. myricaceae

  0

  2022-05-26T12: 15: 47 + 00: 00 Ngày 26 tháng 5 năm 2022 lúc 12:15 chiều
  Câu trả lời

  =>

  Cô ấy muốn biết cách truy cập Internet.

Leave A Reply

Your email address will not be published.