23 Tháng 8, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao nhất từ trước đến nay mới nhất

Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ ghi nhận trên 18 ngàn doanh nghiệp trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2022

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng cao hơn cả năm ngoái

Cũng phải nhắc lại, mức tăng 67,1% về số doanh nghiệp quay lại hoạt động trong tháng 8/2022 có phần lý do là tháng 8 năm ngoái là cao điểm dịch bệnh, ở nhiều trung tâm kinh tế, doanh nghiệp buộc phải tạm dừng hoạt động theo các yêu cầu giãn cách xã hội để phòng chống dịch.

Song các số liệu đang cho thấy, số lượng doanh nghiệp tái gia nhập và gia nhập thị trường đều tăng cao, nghĩa là các nhà đầu tư, doanh nghiệp đang nhìn thấy cơ hội mới.

Sự năng động trở lại của các doanh nghiệp đã tiếp tục duy trì các tín hiệu tích cực, thêm lần nữa xác lập kỷ lục mới về số số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay, với 149.451 doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2022 là 48.126 doanh nghiệp, tăng 48,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Con số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tính trong 8 tháng đầu năm nay đã cao hơn số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong một năm của giai đoạn trước đây, có mặt ở cả 17 lĩnh vực.

Các lĩnh vực đã chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua có sự trở lại cao, như hoạt động dịch vụ khác (1.400 doanh nghiệp, tăng 222,6%); sản xuất phân phối, điện, nước, gas (748 doanh nghiệp, tăng 192,2%); giáo dục và đào tạo (1.201 doanh nghiệp, tăng 68,7%); kinh doanh bất động sản (1.684 doanh nghiệp, tăng 61,3%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (18.063 doanh nghiệp, tăng 58,3%) và Dịch vụ lưu trú và ăn uống (2.765 doanh nghiệp, tăng 51,0%);…

Các doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng ở 15/17 ngành

Trong tháng 8 cũng ghi nhận 11.918 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký là 130.198 tỷ đồng, tăng 106,9% về số doanh nghiệp và tăng 91,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt, mức tăng cao nhất đã thuộc về vùng Đông Nam Bộ (5.028 doanh nghiệp, tăng 397,3%) và Đồng bằng Sông Cửu Long (878 doanh nghiệp, tăng 300,9%). Đây là các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh trong cùng kỳ năm 2021.

Sự trở lại nổi trội ở các ngành liên quan đến lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống (tăng 51,7%); hoạt động dịch vụ khác (tăng 50,8%); dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (tăng 43,6%); nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 37,0%)…

Cụ thể, doanh nghiệp thành lập mới ngành dịch vụ với 74.663 doanh nghiệp, chiếm 73,7% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm ngành công nghiệp và xây dựng có 25.274 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 24,9% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản lại ghi nhận 1.388 doanh nghiệp thành lập mới, không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình đăng ký kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022:

Doanh nghiệp thành lập mới: 101.325 doanh nghiệp, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2021.
Tổng số vốn đăng ký: 3.638.409 tỷ đồng (tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2021), Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp: 11,2 tỷ đồng, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2021.
Quy mô doanh nghiệp thành lập mới: 90.809 doanh nghiệp từ 0 – 10 tỷ đồng, chiếm 89,6%, tăng 26,8%.
Tổng số lao động đăng ký: 696.197 lao động, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021.
Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường: 104.317 , tăng 22,0% so với cùng kỳ năm 2021.
Doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn: 59.609 doanh nghiệp, chiếm 57,1% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng đầu năm 2022.