23 Quảng Nam: Doanh nghiệp “xin rút” 2 dự án ngàn tỷ về nông nghiệp công nghệ cao mới nhất

Chấm dứt hiệu lực 2 dự án nghìn tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Thăng Bình và tại thị xã Điện Bàn của Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

Theo đó, lý do chấm dứt hiệu lực các dự án trên trên, theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đều vì chủ đầu tư đã có thông báo chấm dứt hoạt động của dự án.

Do gặp nhiều khó khăn về quy định pháp luật nên Tập đoàn T&T chủ động xin được trả lại 2 dự án về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Quảng Nam.

Năm 2018, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T (Tập đoàn T&T) được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án nông nghiệp công nghệ cao: Khu công viên nông nghiệp công nghệ cao Điện Hòa, thị xã Điện Bàn và dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng Nam xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.

Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Nam đã được ban hành, dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao tại thị xã Điện Bàn có quy mô diện tích gần 148 ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.103 tỷ đồng, dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Thăng Bình có quy mô diện tích hơn 278 ha với tổng vốn đầu tư hơn 3.301 tỷ đồng.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, Tập đoàn T&T đã tập trung triển khai, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án bị gặp phải nhiều khó khăn do vướng công tác giải phóng mặt bằng và các quy định, dẫn đến dự án chưa thể triển khai.

Do đó, thời gian qua Tập đoàn T&T đã có Văn bản (số 273) gửi UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình triển khai và kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc dừng triển khai các dự án Khu công viên nông nghiệp công nghệ cao Điện Hòa và dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng Nam.

Từ nguyện vọng đó, UBND tỉnh Quảng Nam đi đến quyết định chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư các dự án nêu trên.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam sẽ làm thủ tục thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi bản gốc Quyết định chủ trương đầu tư số 3923/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh để lưu trữ theo quy định.

Đồng thời các sở, ngành liên quan và UBND huyện Thăng Bình và thị xã Điện Bàn sẽ rà soát, thu hồi, chấm dứt hiệu lực các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi, hủy các văn bản liên quan đã cấp đối với dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao.

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan theo quy định (nếu có) và kiểm tra, đối chiếu các quy định hiện hành về xử lý tiền ký quỹ để lập hồ sơ, thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ và tiền lãi phát sinh cho Tập đoàn T&T theo quy định.

Lý do doanh nghiệp xin “trả” lại 2 dự án

Đại diện Tập đoàn T&T cho rằng, trong quá trình triển khai các dự án trên, Tập đoàn gặp rất nhiều vướng mắc, khó khăn về quy định pháp luật. Đặc biệt là về hình thức thu hồi đất, giao đất đối với các dự án.

Đơn cử Dự án Khu công viên nông nghiệp công nghệ cao Điện Hoà, căn cứ theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Dự án nông nghiệp công nghệ cao không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất. Do đó, nhà đầu tư phải tự thoả thuận với dân, tuy nhiên, phương án này lại vướng bởi các quy định chưa được làm rõ như: khung đơn giá cho việc thoả thuận, quy chủ và xét nguồn gốc đất, phương án khấu trừ và số tiền được khấu trừ đã thoả thuận vào tiền sử dụng đất, cơ chế giao đất, sang tên giấy chuyển nhượng…

Do đó, phương án chủ đầu tư tự thoả thuận với dự án có diện tích lớn là không khả thi để thực hiện phát triển dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đại diện doanh nghiệp cho hay.

Ngoài khó khăn chung liên quan đến chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất tương tự như dự án Khu công viên nông nghiệp công nghệ cao Điện Hòa đã trình bày ở trên, dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng Nam còn có một vướng mắc về quy hoạch.

Căn cứ Nghị quyết 64/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam, vùng Đông huyện Thăng Bình nói chung và xã Bình Dương nói riêng được định hướng quy hoạch chung là đất thương mại, dịch vụ. Do đó, mục tiêu dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng Nam không còn phù hợp với quy hoạch chung của khu vực.

Tháng 5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cũng đã chủ trì cuộc họp cùng sự tham dự các sở, ngành và đại diện UBND huyện Thăng Bình liên quan đến việc triển khai dự án.

Tại cuộc họp, các bên liên quan đã thống nhất việc triển khai dự án nông nghiệp công nghệ không còn phù hợp với định hướng quy hoạch chung, đề nghị Tập đoàn T&T thực hiện các thủ tục để trả lại dự án để địa phương thực hiện các thủ tục thu hồi dự án và kêu gọi đầu tư theo đúng định hướng phát triển dự án theo mục tiêu thương mại, dịch vụ phù hợp với định hướng quy hoạch của tỉnh.

Đại diện Tập đoàn T&T cho rằng, trong thời gian qua, Tập đoàn đã rất nỗ lực, quyết tâm thực hiện các thủ tục pháp lý để dự án được triển khai đúng tiến độ, bao gồm việc ký quỹ thực hiện dự án, thuê các đơn vị tư vấn có năng lực trong và ngoài nước tiến hành khảo sát đầy đủ các điều kiện khí hậu, thủy văn… nhằm đề xuất đồ án quy hoạch dự án nông nghiệp công nghệ cao có tính khả thi cao.

Tuy nhiên, với những khó khăn khách quan liên quan đến cơ chế chính sách về đất đai, các điều chỉnh về định hướng quy hoạch cấp vùng của tỉnh… Đến nay, 2 dự án vẫn đảm bảo tiến độ chung theo tiến độ được phê duyệt tại các quyết định chủ trương đầu tư, nhưng việc triển khai tiếp sẽ vướng những điểm không thể tháo gỡ được.

Do đó, để tuân thủ theo chủ trương chung của tỉnh Quảng Nam về sự phù hợp với quy hoạch, về chính sách đất đai…, Tập đoàn T&T chủ động xin được trả lại 2 dự án (nêu trên). Đồng thời, Tập đoàn T&T đề nghị được đề xuất đầu tư dự án mới theo đúng mục tiêu chung, phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành, đại diện Tập đoàn T&T nhấn mạnh.