23 Nửa đầu năm 2022, TNS Holdings ghi nhận doanh thu hơn 434 tỷ đồng mới nhất

TNS Holdings (mã chứng khoán: TN1) là một tập đoàn đa ngành với rất nhiều mảng hoạt động, trong đó, mảng dịch vụ quản lý vận hành là hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho Công ty. Tổng tài sản tại ngày 30/6/2022 của TNS Holdings là 1.645 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 868 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu của TNS Holdings.

TNS Holdings đặt kế hoạch doanh thu thuần năm 2022 là 859 tỷ đồng. Như vậy, với mức doanh thu 6 tháng đầu năm đạt hơn 434 tỷ đồng, TNS Holdings đã hoàn thành 51% mục tiêu đề ra.

Các chỉ số tài chính của Tập đoàn tiếp tục được đánh giá là khả quan do nhu cầu bất động sản công nghiệp và các dịch vụ đi kèm được dự đoán tăng cao trong thời gian tới, đây cũng là hoạt động cốt lõi của Công ty.

Điều đáng nói, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, TNS Holdings vẫn là một trong số các doanh nghiệp thực hiện được việc chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư. Trong tháng 7/2022, TNS Holdings đã hoàn thành chi trả 30% cổ tức, trong đó 5% chi trả bằng tiền mặt và 25% chi trả bằng cổ phiếu.

TN1 đóng cửa phiên ngày 30/8 ở mức giá 25.500 đồng/cổ phần. Vốn hoá đạt 1.101 tỷ đồng.