23 Nhắc đến kinh tế đêm, VCCI lo quy định xử phạt chiếu phim ngoài giờ không phù hợp mới nhất

Việc giới hạn hoạt động chiếu phim đến 24h được cho là không phù hợp với nhu cầu của một bộ phận người dân thành thị

Trong công văn gửi Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch liên quan đến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (phần về điện ảnh), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị bỏ quy định xử phạt vi phạm hành chính với hành vi phổ biến phim ngoài thời gian cho phép.

Dự thảo này đang có quy định xử phạt vi phạm hành chính với hành vi phổ biến phim ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ hàng ngày tại rạp chiếu phim, địa điểm chiếu phim công cộng.

Theo VCCI, quy định này cần chưa phù hợp ở các điểm sau.

Thứ nhất, chưa rõ căn cứ xử phạt hành vi này. Hiện nay, việc giới hạn thời gian hoạt động đang được quy định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh công cộng. Tuy nhiên, Quy chế này không điều chỉnh hoạt động của rạp chiếu phim.

“Không rõ việc xử phạt hành vi này được căn cứ dựa trên quy định pháp luật nào về giới hạn thời gian hoạt động?”, VCCI đặt câu hỏi.

Thứ hai, quy định này chưa phù hợp với định hướng phát triển kinh tế ban đêm.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, việc giới hạn hoạt động chiếu phim đến 24h khiến các doanh nghiệp buộc phải bố trí các suất chiếu tương đối sớm, nhiều khi không phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của một bộ phận người dân thành thị, khiến doanh nghiệp mất đi một khoản thu nhất định.

Trong khi đó, Quyết định 1129/QĐ-TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam đã đặt ra yêu cầu chủ động phát triển kinh tế ban đêm để tận dụng tối đa thời gian, phục vụ tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân, người nước ngoài.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng cần cân nhắc đến thời gian tối đa mở cửa. Việc này có thể nhìn dưới góc độ kinh tế, theo đó, việc đầu tư rạp chiếu phim tốn rất nhiều chi phí, do vậy, các doanh nghiệp cần có kế hoạch kinh doanh bài bản, đúng pháp luật để đảm bảo bài toán doanh thu.

Trong khi đó, việc duy trì các suất chiếu ban đêm thường tốn chi phí duy trì nhiều hơn so với ban ngày. Vì vậy, doanh nghiệp buộc phải tự tính toán bài toán kinh doanh vào ban đêm cho phù hợp, trong đó có việc mở suất chiếu đến mấy giờ và mở bao nhiêu suất.

“Cơ quan nhà nước có thể không cần can thiệp sâu vào hoạt động này của doanh nghiệp”, VCCI thẳng thắn gửi kiến nghị tới Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Trong công văn góp ý tới Dự thảo, VCCI đề cập đến nhiều lo ngại, liên quan đến các nội dung về xử phạt với hành vi hoạt động điện ảnh có nội dung bị nghiêm cấm; hành vi vi phạm quy tắc đạo đức, quy tắc ứng xử; hành vi không đảm bảo tỷ lệ, khung giờ chiếu phim Việt Nam hay hành vi gỡ bỏ phim chiếu mạng vi phạm do có những nội dung thiếu rõ ràng, khó định lượng.

Đơn cử, Điều 1.3 Dự thảo (sửa đổi Điều 10.6.đ Nghị định 38/2021/NĐ-CP) quy định xử phạt với hành vi không gỡ bỏ phim vi phạm … ngay khi có yêu cầu bằng văn bản hoặc qua phương tiện điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy định này là chưa thống nhất với nghĩa vụ tại Luật Điện ảnh. Cụ thể, Điều 21.2.e Luật Điện ảnh quy định doanh nghiệp phổ biến phim trên không gian mạng có trách nhiệm gỡ bỏ phim vi phạm khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, quy định này không đặt ra thời hạn cụ thể thực hiện nghĩa vụ này, chưa nói đến việc yêu cầu thực hiện “ngay”.

Đồng thời, quy định như trên sẽ khiến doanh nghiệp có nguy cơ dễ bị xử phạt vi phạm hành chính do có độ chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ.

“Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định này để đảm bảo tính thống nhất”, VCCI khuyến nghị.