217 ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 HÓA 9 mới nhất

đề thi giữa kì 1 môn hóa học lớp 1 có đáp án

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Hóa lớp 9 năm 2020 – 2021 lần 1 dưới đây được Tìm Đáp Án tổng hợp và đăng tải. Đề thi Hóa học 9 gồm nhiều dạng bài tập Hóa học khác nhau giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề Thi Giữa Học Kỳ 1 & 9

Chuỗi phản ứng hóa học vô cơ lớp 9 Cách nhận biết các chất hóa học

Hi vọng với Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 9 năm 2020 – 2021 sẽ giúp ích cho các thầy cô giáo bộ môn 9 trong quá trình ôn tập cũng như ra đề thi giữa học kì 1 môn Hóa 9. vui lòng nhìn.

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 9 lần 1 năm 2020

Chuyên đề: Hóa học 9

Thời gian không kể thời gian giao hàng 45 phút

Bản quyền thuộc về hocbong2016.net, nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

chủ đề 1

I. Phần Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi cho dưới đây (0,25 điểm)

Câu hỏi 1. Dãy chất nào sau đây chứa oxit phản ứng được với dung dịch HCl?

A. CaO, Na2O, SO2

B. FeO, CaO, MgO

C. CO2, CaO, BaO

Đ. MgO, CaO, KHÔNG

Câu 2. Cho các chất sau: H2O, Na2O, CO2, CuO và HCl. Số cặp chất phản ứng đồng thời là:

A4

B.5

C 6

D.3

Câu 3. Người ta thường dùng chất nào sau đây để làm khô oxit bazơ?

một qo

b fahey

C. Cao

D ZnO

Câu 4. Phản ứng nào sau đây không sinh ra khí lưu huỳnh đioxit?

A. Na2SO3 và HCl

B. Na2SO3 và Ca(OH)2

C. S và O2 (đốt cháy S)

D. FeS2 và O2 (đốt quặng pirit sắt)

Câu 5. Để phân biệt dung dịch H2SO4 loãng và dung dịch HCl ta dùng hóa chất nào sau đây?

một bảo

b al

C.K2O

NaOH

Câu 6. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch?

A. HCl, KCl

B HCl và Ca(OH)2

C. H2SO4 và BaO

D. NaOH và H2SO4

Câu 7. Kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí hiđro. Dẫn toàn bộ lượng hiđro trên qua ống nghiệm chứa oxit, nung nóng thu được kim loại Y . Hai chất X, Y lần lượt là:

CA và JN

B. Mg và Ag

C Na và Mg

D. Zn và Cu

Câu 8. Dung dịch nào sau đây không làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. NaOH, KOH, Cu(OH)2

B NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2

C. KOH, Fe(OH)2, Ca(OH)2

D. Cu(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2

Câu 9. Thứ tự các chất được tạo thành từ các bazơ không bị nhiệt phân hủy là gì?

A. NaOH, Ca(OH)2, KOH, Cu(OH)2

B. KOH, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Mg(OH)2

C. NaOH, CaOH)2, Ba(OH)2, KOH

Đ. KOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2

Câu 10. Cho từ từ 1,12 lít khí CO2 (dktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau phản ứng thu được muối

A. Na2CO3

B. Na2CO3 và NaHCO3

C.NaHCO3

d NaHCO3, CO2

Câu 11. Cặp chất phản ứng không tạo kết tủa.

A. Na2CO3 và HCl

B. AgNO3 và BaCl2

C. K2SO4 và BaCl2

D.BaCO3 và HCl

Câu 12.

Xem Thêm: Download Need for Speed ​​Most Wanted 2012 Full 1 Link Google Drive

Có thể dùng dung dịch nào sau đây để tinh chế khí O2 từ hỗn hợp khí gồm CO2, SO2 và O2?

A.H2SO4

B Ca(OH)2

C NaHSO3

d CaCl2

Câu 13. Công thức hóa học nào sau đây là của vôi sống?

một cao

B. CaCO3

Ca(OH)2

d Ca(HCO3)2

Câu 14. Ứng dụng chính của lưu huỳnh đioxit là gì?

A. Sản xuất lưu huỳnh

sản xuất BO 2

C. Sản xuất H2SO4

D. Sản xuất H2O

Câu 15. Giả sử có 6,5g kẽm phản ứng với dung dịch HCl dư. Thể tích khí hiđro (đktc) thoát ra là bao nhiêu?

MỘT. 2,24 lít

B 4,48 lít

C.1,12 lít

Đ 3,36 lít

Câu 16. Dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch CuCl2 là

A. NaOH, K2SO4 và Zn

B. NaOH, AgNO3 và Zn

C. K2SO4, KOH và Fe

D. HCl, Zn và AgNO3

Thứ hai. Thảo luận (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm). Hoàn thành dãy phản ứng hóa học sau và ghi rõ điều kiện (nếu có)

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → SO2

Câu 2. (2 điểm) Có 4 lọ mất nhãn đựng trong các lọ riêng biệt đựng một dung dịch không màu: HCl, H2SO4, KCl, K2SO4. Nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học. Viết phương trình hóa học.

Câu 3. (2 điểm) Hòa tan 8 g CuO trong 100 g dung dịch H2SO4 19,6%.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch thu được

……………………hết………………..

Đáp án hướng dẫn giải đề thi giữa học kì 1 môn hóa học lớp 9

I. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

1B2 b-3c4 b5a6a7 ngày8 ngày
910c11a12b13a14c15A16b

Thứ hai. Tiểu luận

Câu hỏi 1.

(1) S + O2

,

SO2

(2) 2SO 2 + O 2

,

2SO3

(3) SO3 + H2O → H2SO4

(4) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(5) SO2 + H2O → H2SO3

(6) H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2H2O

(7) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

Câu 2.

Loại bỏ các mẫu thử nghiệm và đánh số thứ tự

Dùng quỳ tím nhận biết 2 nhóm:

Nhóm 1: HCl và H2SO4: Làm quỳ tím hóa đỏ

Nhóm 2: KCl và K2SO4: không làm đổi màu quỳ tím

Cho dung dịch BaCl2 vào nhóm 1, chất không phản ứng là HCl, chất phản ứng là H2SO4 tạo kết tủa trắng.

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

Tiếp tục cho dung dịch BaCl2 vào nhóm 2, chất không phản ứng là KCl, chất phản ứng tạo thành kết tủa là K2SO4.

BaCl2 + K2SO4 → BaSO4 + 2KCl

Câu 3.

NCuO = 0,1 mol

phương trình hóa học:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

0,1 → 0,1 → 0,1

Khối lượng của H2SO4 bằng:

,

=> nH2SO4 = 0,2 mol

nCuO H2SO4 => CuO phản ứng hết, H2SO4 còn dư sau phản ứng.

Dung dịch sau phản ứng gồm:

,

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

mdd = mct + mdm = mCuO + mdd H2SO4 = 8 + 100 = 108 gam

,

,

Trên đây hocbong2016.net đã giới thiệu đến các bạn Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa lớp 9 năm 2020 – 2021 môn 1. Đề 9 chuyên đề Hóa học 9 . Tài liệu học tập lớp 9 do hocbong2016.net tổng hợp và đăng tải.