21 Cách ghi chú trong excel mới nhất

Bài này hướng dẫn bạn cách chèn bình luận (comment) và ghi chú (note) trong Excel vào ô trong Excel.

Bạn đang xem: Cách ghi chú trong excel

Chèn bình luận (comment) vào ô trong Excel

Thêm bình luận vào ô giúp hiểu mục đích của ô, đầu vào cần có, v.v …

Để thêm comment vào một ô, chọn ô và thực hiện bất kỳ hành động nào được đề cập dưới đây.

Chọn Review → Comments → New Comment.Click chuột phải vào ô → New Comment.

Ví dụ: chèn comment vào ô F3:

Gõ nội dung comment và click Post để tạo comment:

*

Kết quả của ví dụ như sau:

*

Sửa một comment trong Excel

Bạn có thể sửa đổi comment bạn đã nhập trước đây như sau:

Di chuyển chuột vào ô chứa comment mà bạn muốn sửa, comment của ô được hiển thị. Click chuột trái vào nội dung comment và chọn Edit. Gõ nội dung mới cho comment.

Xóa một comment trong Excel

Bạn có thể xóa comment bạn đã nhập trước đây như sau:

Chọn ô chứa comment mà bạn muốn xóa. Click chuột phải vào ô này và chọn Delete Comment.

Chèn ghi chú (note) vào ô trong Excel

Thêm ghi chú vào ô giúp hiểu mục đích của ô, đầu vào cần có, v.v …

Để thêm ghi chút vào một ô, chọn ô và thực hiện bất kỳ hành động nào được đề cập dưới đây.

Chọn Review → Comments → New Note.Click chuột phải vào ô → New Note.Nhấn tổ hợp phím Shift + F2.

Ví dụ: chèn ghi chú vào ô C3:

*

Nhập nội dung cho ghi chú của bạn, ví dụ:

*

Sửa một note trong Excel

Bạn có thể sửa đổi note bạn đã nhập trước đây như sau:

Di chuyển chuột vào ô chứa note mà bạn muốn sửa. Click chuột phải vào ô và chọn Edit Note. Gõ nội dung mới cho note.

Xem thêm: Vì Sao Thai 7 Tuần Chưa Có Phôi Thai, Thai 7 Tuần Chưa Có Phôi

Định dạng ghi chú (note) trong Excel

Với định dạng của ghi chú, bạn có thể thay đổi màu sắc, phông chữ, kích thước, vv

Chọn ô chứa ghi chú → click chuột phải → Chọn Edit Note click chuột phải vào note → Chọn Format Comment

*

Các tùy chọn định dạng ghi chú:

*

Xóa một note trong Excel

Bạn có thể xóa note bạn đã nhập trước đây như sau:

Chọn ô chứa note mà bạn muốn xóa. Click chuột phải vào ô này và chọn Delete Note.
Recent Updates Phím tắt hay dùng trong ExcelBảo mật tập tin ExcelDịch trang tính trong ExcelIn trang tính trong ExcelHàm VLOOKUP trong ExcelĐối tượng đồ họa trong ExcelSử dụng macro trong ExcelSử dụng Templates trong ExcelSử dụng chủ đề (theme) trong ExcelSử dụng Style trong ExcelXác thực dữ liệu (Data Validation) trong ExcelSử dụng phạm vi (Range) trong Excel

201 câu hỏi phỏng vấn java 25 câu hỏi phỏng vấn servlet 75 câu hỏi phỏng vấn jsp 52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi phỏng vấn Spring 57 câu hỏi phỏng vấn SQL

Hệ thống bài học trên chienlubo.vn bao gồm các bài lý thuyết và thực hành về các công nghệ java và công nghệ web. Các bài lý thuyết trên hệ thống chienlubo.vn được tham khảo và tổng hợp từ các trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …