Báo cáo tài chính là thông tin kinh tế được kế toán trình bày dưới dạng bảng biểu nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Vậy bạn lập báo cáo tài chính như thế nào? Các trang bìa của báo cáo tài chính có được quy định cụ thể không? Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, vui lòng đọc các bài viết sau: Mẫu bìa báo cáo tài chính 2022.

Bạn đang xem: Mẫu Bìa Báo Cáo Tài Chính

2. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm 2022

Bước 1: Sắp xếp chứng từ kế toán

Để thực hiện các nghiệp vụ ghi sổ kế toán theo trình tự thời gian, kế toán cần xác định vị trí và sắp xếp triệt để các hoá đơn, chứng từ kế toán theo trình tự.

Không có quy định bắt buộc về cách sắp xếp chứng từ kế toán. Mỗi chủ thể tùy theo trường hợp cụ thể sẽ lựa chọn cách sắp xếp sao cho: dễ lưu trữ, dễ quản lý nội bộ cũng như dễ giải trình với cơ quan chức năng. Thông thường, chứng từ nên được lưu trữ hàng tháng hoặc hàng quý để dễ kiểm soát.

Bước 2: Hạch toán các giao dịch kinh tế

Từ bộ chứng từ đã lập ở Bước 1, kế toán sẽ ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh.

Nhập Phiếu nhập Phiếu xuất Phiếu thu Phiếu chi,…

Kế toán phải kiểm tra và hoàn thiện các chứng từ nhằm đảm bảo tính phù hợp, hợp pháp và hợp pháp theo quy định của pháp luật về kế toán và thuế.

Bước 3: Phân bổ các giao dịch khôn ngoan theo tháng/quý sẽ được tạo

Kế toán cần phân bổ các nghiệp vụ phát sinh theo khung thời gian như:

Phân bổ chi phí trả trước Phân bổ khấu hao TSCĐ Phân bổ công cụ dụng cụ

Đồng thời, kế toán cần cập nhật thông tin chung, giá trị TSCĐ và thời gian phân bổ, chi phí trả trước vào phần nghiệp vụ liên quan. Lập bảng Excel theo dõi khấu hao, phân bổ chi phí trả trước.

Bước 4: Kiểm tra tổng theo từng nhóm tài khoản

Kiểm tra hàng tồn kho:

Nếu hàng tồn bị âm => cần tìm hiểu nguyên nhân và lên phương án khắc phục.

Kiểm tra các khoản phải thu, phải trả:

Cần đối chiếu với hồ sơ vay cuối năm. Tiếp theo, xác minh rằng chủ nợ và con nợ đã được tạo để phản ánh các giao dịch chính xác. Tính toán rủi ro tín dụng/thuế.

Xem đầu tư:

Kiểm tra hồ sơ đầu tư, phân tích bản chất và tính chính xác của phương pháp kế toán. Điều này nhằm mục đích xác minh để đảm bảo rằng việc ghi nhận khoản đầu tư là chính xác.

Tài liệu để đối chiếu là biên bản họp, tài liệu và báo cáo tài chính do bên nhận đầu tư cung cấp.

Xem Thêm: Top 10 Nhà Sách Tại Hà Nội 2022 Top 10 Nhà Sách Lớn Và Rẻ Nhất Tại Hà Nội

Kiểm tra cước trả trước:

Kiểm tra xem các khoản này đã được điều chỉnh theo chế độ kế toán ban hành theo thông tư 133 chưa (trường hợp năm 2016 áp dụng quyết định 48). Sau đó xem xét giá cả, thời gian giao hàng, yêu cầu theo dõi chi tiết từng mặt hàng. đồng thời phản ánh chính xác các chi phí được phân bổ theo nguyên tắc phù hợp.

Kiểm tra tài sản cố định:

Tính nguyên giá, thời gian sử dụng hữu ích, nguyên tắc ghi nhận và phân bổ. Trong đó, lưu ý đến vấn đề khấu trừ thuế GTGT và nguyên tắc chi không được trừ khi tính thuế TNDN đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Truy vấn doanh thu:

Việc xem xét doanh thu của từng sản phẩm được phản ánh theo giá thị trường, biến động giá, lý do thay đổi.

Kiểm tra doanh thu, giá vốn:

Kiểm tra xem doanh thu của từng sản phẩm có được phản ánh trong giá thị trường, biến động giá và lý do thay đổi hay không. Kiểm tra giá vốn của từng mã hàng, từng hợp đồng có được phản ánh chính xác không. Tính lãi kép có đúng không?

Kiểm tra chi phí quản lý:

Hồ sơ và tỷ lệ chi phí trên doanh thu có nằm trong mức chấp nhận được và hợp lý không? Các tài khoản có phản ánh chính xác không? Việc ghi nhận có phù hợp với nguyên tắc kế toán không?

Cuối cùng, kiểm tra các bút toán sửa lỗi, bút toán điều chỉnh cuối năm và bút toán điều chỉnh khi thay đổi hệ thống kế toán.

Bước 5: Thực hiện các mục Tóm tắt và Chuyển khoản

Kế toán kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi và lỗ trong một kỳ kinh doanh.

Luôn đảm bảo rằng không có số dư cuối kỳ trong các tài khoản từ 5 đến 9.

,

Bước 6: Lập BCTC năm 2022

Lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN. Kết xuất báo cáo tài chính ra excel để lưu file XML nộp cơ quan thuế theo quy định.

3. Mẫu bìa báo cáo tài chính 2022

,

,

,

đây là câu trả lời của chúng tôi về Mẫu bìa báo cáo tài chính 2022. Trong quá trình nghiên cứu, nếu quý vị cần Công ty Luật ACC hướng dẫn về vấn đề pháp lý nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.