145 Top 6 chương trình giáo dục mầm non 2009 mới nhất năm 2022 mới nhất

Dưới đây là những thông tin và thông tin về các chủ đề của chương trình giáo dục nuôi dạy con cái 2009 hay và đặc sắc nhất mà nhóm dẫn đầu 10 đã biên soạn và tổng hợp:

1. Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục trẻ em

Tác giả: luatvietnam.vn

Ngày đăng: 09/08/2020 03:53 AM

Tỷ lệ: 4 ⭐ ( 37681 giá trị)

Bản tóm tắt:

Kết quả tìm kiếm với: Căn cứ vào phiếu đánh giá chương trình giáo dục của cộng đồng quốc tế của bạn không ngày 1/5/2009;. Theo giới thiệu Trưởng phòng Giáo dục của bạn……. đọc thêm

2. Thông tư số: 17/2009/TT-BGDĐT – Hướng dẫn giáo dục cha mẹ – Trang thông tin điện tử Chương trình làm cha mẹ – TP Yên Bái

Tác giả: mamnon.com

Ngày đăng: 28/02/2019 03:44 AM

Tỷ lệ: 4 ⭐ ( giá trị 54538)

Bản tóm tắt: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO

,

CƯNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẾT NAM

Tự làm – Làm được – Hạnh phúc
TRÌNH TRÌNH

Giáo dục

(Thông báo kèm theo thông báo số: 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
One section

NHỮNG VẤN ĐỆ CHUNG
A. MỤC TIÊU GIÁO DỤC MẦM NON

Mục tiêu giáo dục của bạn không phải là để giúp…

Kết quả tìm kiếm với: CHƯƠNG TRÌNH · Giáo dục ngoài giáo dục · (Công bố kèm Thông báo số: 17 /2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) · PHầN Một….. chi tiết

Thông tư số: 17 /2009/TT-BGDĐT - Chương trình giáo dục cha mẹ học sinh - Website

3. Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT cấm dạy chương trình giáo dục cho trẻ ngoài tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tác giả: thuvienphapluat.vn

Ngày đăng: 03/11/2019 lúc 07:19 sáng

Tỷ lệ: 4 ⭐ ( 69243 giá trị)

Bản tóm tắt: Chi tiết nội dung, download file và hướng dẫn tra cứu Nội dung chi tiết: Thông báo 17/2009/TT-BGDĐT cấm dạy các chương trình giáo dục ngoài y tế của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kết quả tìm kiếm với: Căn cứ vào phiếu đánh giá chương trình giáo dục của cộng đồng quốc tế của bạn không ngày 1/5/2009;. Theo giới thiệu Trưởng phòng Giáo dục của bạn……. đọc thêm

Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT cấm dạy chương trình giáo dục không bản ngữ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung chương trình giáo dục ngoài nhà trường

Tác giả: www.suphammamnon.bachkhoasaigon.edu.vn

Ngày đăng: 19/06/2021 02:02 sáng

Tỷ lệ: 5 ⭐ ( giá trị 57659)

Bản tóm tắt: Cổng thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo

Kết quả tìm kiếm với: Chương trình Giáo dục Tiểu học (Chính phủ đã có Thông báo số 17 /2009/TT-BGDĐT ngày 25 ngày 07 tháng 3 năm 2009)……. đọc thêm

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung chương trình giáo dục ngoài nhà trường - Sở Giáo dục và Đào tạo

5. Thông báo 51/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi Chương trình Giáo dục Trung học không kèm theo Thông báo 17/2009/TT-BGDĐT Được sửa đổi bởi Thông báo 28/2016/TT-BGDĐT gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm

Tác giả: www.luatminhkhue.vn

Ngày đăng: 15/09/2020 01:04 chiều

Tỷ lệ: 5 ⭐ ( giá trị 99026)

Bản tóm tắt: Thông báo 51/2020/TT-BGDĐT sửa đổi chương trình giáo dục không kèm theo Thông báo 17/2009/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông báo 28/2016/TT-BGDĐT gửi Bộ Giáo dục và Hành động. Xem chi tiết và tải về công văn số 51/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 31/12/2020

Kết quả tìm kiếm với: Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT Quản lý chương trình giáo dục ngoài y tế … Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ……. đọc thêm

Thông báo 51/2020/TT-BGDĐT sửa đổi chương trình giáo dục không kèm theo Thông báo 17/2009/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông báo 28/2016/TT-BGDĐT gửi Bộ Giáo dục và quyền

6. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo TT 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009

Tác giả: www.luatminhkhue.vn

Ngày đăng: 10/07/2020 22:50

Tỷ lệ: 3 ⭐ ( giá trị 43810)

Bản tóm tắt: Quản lý dạy chữ – Sở Giáo dục và Đào tạo

Kết quả tìm kiếm với: … Bộ GD-ĐT ra thông báo 28/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi chương trình giáo dục không kèm theo 17/2009/TT-BGDĐT….. xem tiếp

Thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo TT 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009

Có thể bạn quan tâm đến việc viết bài với tiêu đề sau:

 • Top 5 Chuyên ngành 2: Xu hướng mới nhất 2022
 • Top 9 Phòng Tổ Chức Sở Giáo Dục tp hcm mới nhất năm 2022
 • Top 3 phòng giáo dục mới năm 2022
 • Top 11 Phòng Giáo Dục Mới Nhất Phía Bắc Thành Phố Năm 2022
 • Top 11 Phòng Giáo Dục Quận Tuyển Dụng Mới Nhất 2022
 • Top 12 Văn Phòng Giáo Dục Ở Thái Bình Dương Năm Mới 2022
 • Top 7 Ngành Giáo Dục Tuyển Dụng Tết 2022 Mới Nhất
 • Top 4 Sở giáo dục mới nhất năm 2022
 • Top 10 Phòng Giáo Dục Huyện Phú Ninh Mới Nhất 2022
 • Top 7 cơ sở giáo dục của quận gần đây nhất năm 2022

,

thamshak

 1. https://nieer.org/state-preschool-yearbooks/the-state-of-preschool-2009