133 Môn Văn Lớp: 9 chuyện người con gái nam xương chi tiết cái bóng có ý nghĩa j trong cách kể chuyện mới nhất

  0

  2022-04-21T05:56:55+00:00 21 Tháng Tư, 2022 at 5:56 sáng
  Reply

  Cái bóng vừa thực vừa ảo,vừa hữu hình vừa vô hình,thấy được nhưng lại không chạm vào được, tác giả sử dụng chi tiết cái bóng để nói về hạnh phúc mong manh của người phụ nữ trong XHPK, tưởng như nắm được rồi nhưng nó lại vụt bay đi. Nó đóng vai trò mở nút và thắt nút trong cốt truyện

  Học tốt nhé bạn UwU❤❤❤

  0

  2022-04-21T05:57:14+00:00 21 Tháng Tư, 2022 at 5:57 sáng
  Reply

  Chi tiết cái bóng là chi tiết rất quan trọng, nhờ chi tiết ấy mà cốt truyện được phát triển.

  -Cái bóng tô đậm thêm phẩm chất cao đẹp của VN trong vai trò làm vợ, làm mẹ.

  -Cái bóng là một ẩn dụ cho số phận mong manh của người phụ nữ trong chế độ phong kiến nam

  -Cái bóng, đó là bóng đen trong tâm hồn Trương Sinh hay phải chăng đó là bóng đen của XHPK -một xã hội bất công với quan niệm trọng nam khinh nữ.

  ⇒Đó là chi tiết thắt nút và cũng là chi tiết mở nút cho câu chuyện