133 Môn Văn Lớp: 8 Viết một đoạn văn khoảng 15 dòng thể hiện lòng yêu nước của Trần Quốc Tuấn trong đó có 1 câu phủ định gạch chân câu phủ định mới nhất

    0

    2022-04-21T05:46:54+00:00 21 Tháng Tư, 2022 at 5:46 sáng
    Reply

    Trần Quốc Tuấn ( 1231-1300), ông là một trong những tướng tài của đất nước Đại Việt thời xưa của chúng ta, ông là một anh hùng dân tộc, một nhà thơ của chúng ta. Ông xuất hiện với dáng vẻ quen thuộc trong bài Hịch Tướng sĩ của chúng em. Không phải là ông cố gắng kìm nén mà thực ra ông đang rất tức giận trước những việc mà quân giặc làm với chính quê cha đất tổ của chính mình, bị chúng xỉ nhục ông không thể chịu được, qua bài này em thấy tác giả đã miêu tả lòng tự trọng của Trần Quốc Tuấn mà còn tố cáo những hành vi đọc ác của phe giặc. Cảm ơn ông, cảm ơn vì đã giữ đất nước của chúng con yên bình cho đến ngày nay.
    Chúc bn học tốt !