133 Môn Văn Lớp: 7 Cho đoạn văn sau: “Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, t mới nhất

  0

  2022-04-21T06:01:27+00:00 21 Tháng Tư, 2022 at 6:01 sáng
  Reply

  a) ptbđ chính là nghị luận

  b) nội dung : lòng yêu nước của nhân dân ta ngày nay

  _ Qua câu : ” Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm, từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi , ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước ,ghét giặc”

  c) phép liệt kê :

  _ Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm, từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi

  =} Đây là phép liệt kê theo từng cặp

  =} Liệt kê ko tăng tiến

  0

  2022-04-21T06:01:41+00:00 21 Tháng Tư, 2022 at 6:01 sáng
  Reply

  a) PTBĐ chính: nghị luận

  b) Nội dung chính: khẳng định tinh thần yêu nước của nhân dân ta qua các thế hệ xã hội.

  – Nội dung thể hiện rõ qua câu văn: Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước

  c) Phép liệt kê: Dùng cụm mô hình ” Từ … đến … ”

  Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ

  Từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm

  Từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi