133 Môn Văn Lớp: 6 Nêu Ý nghĩa văn bản bài chú bé Lượm lớp 6 . không chép trên mạng !!!!!!!!!!!!!! không chép trong sách !!!!!!!!!! mới nhất

  0

  2022-04-21T03:59:20+00:00 21 Tháng Tư, 2022 at 3:59 sáng
  Reply

  Nêu Ý nghĩa văn bản bài chú bé Lượm lớp 6:

             Bài thơ đã khắc họa hình ảnh chú bé liên lạc Lượm hồn nhiên, vui tươi, hăng hái, dũng cảm. lượm đã hi sinh nhưng hình ảnh của em còn mãi với quê hương, đất nước và trong lòng mọi người.

  0

  2022-04-21T03:59:49+00:00 21 Tháng Tư, 2022 at 3:59 sáng
  Reply

  Bài thơ đã khắc hoạ và ca ngợi hình ảnh chú bé liên lạc hồn nhiên, vui tươi, hăng hái, dũng cảm. Lượm đã hi sinh anh dũng nhưng hình ảnh em còn sống mãi trong lòng mọi người, quê hương và Tổ quốc thân yêu,