109 Cộng hoà Đông U-ru-goay (Oriental Repulic of Uruguay) mới nhất

Cộng hoà Đông U-ru-goay (Oriental Repulic of Uruguay)
Quốc kỳ Cộng hòa Đông U-ru-goay

Cộng hoà Đông U-ru-goay (Oriental Repulic of Uruguay)

Mã vùng điện thoại: 598  Tên miền Internet: .uy

Vị trí địa lý: Nằm ở Đông Nam lục địa Nam Mỹ, giáp Bra-xin, Đại Tây Dương và Ác-hen-ti-na.

Diện tích: 176.220 km2

Thủ đô: Môn-tê-vi-đê-ô (Montevideo)

Các thành phố lớn: Paysandu, Satto, Rivera, v.v..

Lịch sử:

U-ru-goay là nơi sinh sống của người Charua. Năm 1516, người Tây Ban Nha đã tới U-ru-goay và sau đó đã đặt ách thống trị đối với nước này. Năm 1821 bị Bồ Đào Nha sáp nhập vào Bra-xin. Sau các cuộc khởi nghĩa 1821, 1823, 1825, ngày 25-8-1825, U-ru-goay tuyên bố độc lập, tuy nhiên phải sau 3 năm chiến tranh với Bra-xin, năm 1828, U-ru-goay trở thành nước độc lập. Hiến pháp đầu tiên được thông qua năm 1880. Trong vòng 170 năm các đảng Màu và Trắng thay nhau nắm quyền kiểm soát, lãnh đạo đất nước. Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2004 đã đưa ứng cử viên của Liên minh Mặt trận rộng rãi Ta-ba-rê Vát-xkết lên làm Tổng thống nhiệm kỳ 2005 – 2010.

Quốc khánh: 25-8 (1825)

Tổ chức nhà nước:

Chính thể: Cộng hòa.

Các khu vực hành chính: 19 quận: Artigas, Canelones, Cerro Larog, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandu, Rio Negro, Rivera, Rocha, Salto, San Jose, Soriano, Tacuarembo, Treinta y Tres.

Hiến pháp: Thông qua ngày 27-6-1966, có hiệu lực từ tháng 2/1967, bị đình chỉ ngày 27/6/1973; hiến pháp mới không được chấp thuận theo trưng cầu ý dân ngày 30/11/1980; đã có hai cuộc cải cách hiến pháp theo trưng cầu ý dân ngày 26/11/1989 và 7/1/1997.

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu Nhà nước và Chính phủ: Tổng thống.

Bầu cử: Tổng thống và Phó Tổng thống được bầu cùng nhau theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 5 năm.

Cơ quan lập pháp: Quốc hội gồm hai viện: Thượng viện (31 ghế, được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 5 năm) và Hạ viện (99 ghế, được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 5 năm).

Cơ quan tư pháp: Tòa án Tối cao, các thẩm phán do Tổng thống đề cử và được Quốc hội bầu chọn, nhiệm kỳ 10 năm.

Chế độ bầu cử: Từ 18 tuổi trở lên, phổ thông đầu phiếu.

Các đảng phái chính: Đảng Dân tộc, Đảng Mầu (PC), Liên minh Mặt trận rộng rãi, Đảng Xã hội Urugoay.

Khí hậu: Ôn đới. Lượng mưa trung bình: 1.000 – 1.200 mm.

Địa hình: Phần lớn là đồng bằng có nhiều cao nguyên rộng lớn và đồi thấp; vùng ven biển đất đai màu mỡ.

Tài nguyên thiên nhiên: Đất đai màu mỡ, tiềm năng thủy điện, nghề cá.

Dân số: 3.407.100 triệu người (ước tính năm 2013)

Các dân tộc: Người da trắng (88%), người Metsizo (8%), người da đen (4%).

Ngôn ngữ chính: Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Brazilero (tiếng Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha pha trộn) được sử dụng ở biên giới với Bra-xin.

Tôn giáo: Đạo Thiên chúa (66%), đạo Tin lành (2%), đạo Do Thái (2%), các tôn giáo khác (30%).

Kinh tế:

Tổng quan: Nền kinh tế của Urugoay chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và thủy điện. Có môi trường đầu tư tốt, hệ thống pháp luật mạnh và thị trường tài chính mở cửa; Đứng thứ 6 trên thế giới về xuất khẩu gạo.

Sản phẩm công nghiệp: Thực phẩm, len và da, đường, hàng dệt, giày dép, lốp xe, xi măng, dầu tinh lọc, rượu.

Sản phẩm nông nghiệp: Lúa mì, gạo, ngô, lúa miến; vật nuôi; cá.

Giáo dục: Tỷ lệ biết chữ ở Urugoay vào loại cao ở Nam Mỹ. Việc học tập bắt buộc trong 6 năm, sau đó học sinh đã đỗ kỳ thi quốc gia có quyền học tiếp ở các trường liceo – do nhà nước tài trợ hoặc trường trung học. Các học sinh khác có thể được đào tạo kỹ thuật tại các trường dạy nghề. Giáo dục miễn phí ở mọi cấp học. Trường đại học Môntêviđêô, thành lập năm 1849 và Trường đại học Công giáo là những trường có uy tín cao trong khu vực.

Đơn vị tiền tệ: Peso Urugoay ($Ur); 1 $Ur = 100 centesimo

Quan hệ quốc tế: Tham gia các tổ chức quốc tế FAO, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, IFAD, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ISO, ITU, Mercosur, OAS, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTrO, v.v..

Lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam: ngày 11/8/1993. 

Danh lam thắng cảnh: Thủ đô Môn-tê-vi-đê-ô, Punta del Este, đảo Lô-bốt, đảo La Pa-lô-ma, v.v..

Địa chỉ Đại sứ quán hai nước:

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na kiêm nhiệm U-ru-goay:

Địa chỉ: Calle 11 de Septiembre, 1442, CP 1426, Capital Federal

Buenos Aires, Argentina

Tel: 54-114-7831802/7831425  Fax: 54-114-7820078

Email: sqvnartn@fiebertel.com.br

Địa chỉ đại sứ quán U-ru-goay tại tại Ma-lai-xi-a kiêm nhiệm Việt Nam:

Địa chỉ: KUALA LUMPUR, Lot 6E, 6th Floor UBN Tower 10, Jalan P, Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia

Điện thoại: +60-3-20313669/20317669

Fax: +60-3-20315669

E-mail: urukuala@streamyx.com  

 
 
 


 
 
 Mã QR Code ủng hộ vansudia.net