Trường Việt Tiến thông báo tuyển dụng.

Rate this post

Trường Việt Tiến thông báo tuyển dụng

Để chuẩn bị cho bước phát triển sắp đến, Trường Trung cấp Công Kỹ nghệ Việt Tiến cần tuyển dụng giáo viên và cán bộ quản lý trình độ trên đại học hoặc đang học cao học các ngành quản trị kinh doanh, kế toán, mỹ thuật ứng dụng, tin học, chính trị, quản lý giáo dục, anh văn, ngoại thương.

Kính mời các ứng viên có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đào tạo, năng động và có kinh nghiệm thực tế tham gia dự tuyển. 

Hồ sơ dự tuyển email về truongviettien@gmail.com hoặc gởi bưu điện về địa chỉ Trường Việt Tiến, D73 Tuyên Sơn Đà Nẵng.

Facebook Comments