Featured Services 1Featured Services 1

Enter some text as service description.

Read More »

Featured Services 2Featured Services 2

Enter some text as service description.

Read More »

Featured Services 3Featured Services 3

Enter some text as service description.

Read More »

Ngành Thư ký văn phòng

Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành Thư ký văn phòng
Nhà đào tạo : Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến
 65 Nguyễn Lộ Trạch, Đà Nẵng, Q.Hải Châu
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến 
Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 644 997
Email: truongviettien@gmail.com

Website: vts.edu.vn

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Kế toán Xét tuyển
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Xét tuyển
Tin học ứng dụng Xét tuyển
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Hành chính văn thư Xét tuyển
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển
Kinh doanh thương mại và dịch vụ Xét tuyển
Nuôi trồng thủy sản Xét tuyển
Tài chính – Ngân hàng Xét tuyển
Thiết kế nội thất Xét tuyển
Thương mại điện tử Xét tuyển
Tin học ứng dụng Xét tuyển
Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính Xét tuyển

Nguồn: http://edunet.com.vn/nganh-thu-ky-van-phong-241-8361

Facebook Comments

Ngành Kế toán doanh nghiệp

Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành Kế toán doanh nghiệp
 Nhà đào tạo : Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến
 65 Nguyễn Lộ Trạch, Đà Nẵng, Q.Hải Châu
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến 
Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 644 997
Email: truongviettien@gmail.com

Website: vts.edu.vn

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Kế toán Xét tuyển
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Xét tuyển
Tin học ứng dụng Xét tuyển
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Hành chính văn thư Xét tuyển
Kinh doanh thương mại và dịch vụ Xét tuyển
Nuôi trồng thủy sản Xét tuyển
Tài chính – Ngân hàng Xét tuyển
Thiết kế nội thất Xét tuyển
Thư ký văn phòng Xét tuyển
Thương mại điện tử Xét tuyển
Tin học ứng dụng Xét tuyển
Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính Xét tuyển

Nguồn: http://edunet.com.vn/nganh-ke-toan-doanh-nghiep-241-8370

Facebook Comments

Ngành Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Nhà đào tạo : Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến

 65 Nguyễn Lộ Trạch, Đà Nẵng, Q.Hải Châu
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến 
Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 644 997
Email: truongviettien@gmail.com

Website: vts.edu.vn

NGÀNH KHÁC CỦA TRƯỜNG

Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Kế toán Xét tuyển
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Xét tuyển
Tin học ứng dụng Xét tuyển
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Hành chính văn thư Xét tuyển
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển
Kinh doanh thương mại và dịch vụ Xét tuyển
Nuôi trồng thủy sản Xét tuyển
Tài chính – Ngân hàng Xét tuyển
Thiết kế nội thất Xét tuyển
Thư ký văn phòng Xét tuyển
Thương mại điện tử Xét tuyển
Tin học ứng dụng Xét tuyển

Nguồn: http://edunet.com.vn/nganh-ve-thiet-ke-my-thuat-co-tro-giup-bang-may-tinh-241-8368

Facebook Comments

Gần 50 trường công bố điểm chuẩn NV2, nhiều trường xét tuyển NV3

Chức năng bình luận bị tắt ở Gần 50 trường công bố điểm chuẩn NV2, nhiều trường xét tuyển NV3

Đã có gần 50 trường công bố điểm chuẩn xét tuyển NV2, một số trường đồng thời tiếp tục thông báo xét tuyển nhiều chỉ tiêu NV3.

Các trường mới công bố điểm là: ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), ĐH Hồng Đức, ĐH Thương mại, Học viện Y dược Cổ truyền Việt Nam, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Tây Đô, ĐH Hoa Sen, ĐH Văn hóa TP.HCM, ĐH Hùng Vương, ĐH Vinh, ĐH Quảng Bình, CĐ Công thương TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Phan Thiết, CĐ Kinh tế đối ngoại, ĐH Đà Lạt, ĐH Quảng Nam, ĐH Hà Tĩnh, CĐ Việt Tiến, ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TPHCM).

Xem điểm NV2 và thông tin xét tuyển NV3 của các trường:

ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) (NV2)
ĐH Hồng Đức (NV2, NV3)
ĐH Thương mại (NV2)
Học viện Y dược Cổ truyền Việt Nam (NV2)
ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM (NV2)
ĐH Cần Thơ (NV2)
ĐH Tây Đô (NV2, NV3)
ĐH Hoa Sen (NV2)
ĐH Văn hóa TP.HCM (NV2, NV3)
ĐH Hùng Vương (NV2, NV3)
ĐH Vinh (NV2)
ĐH Quảng Bình (NV2, NV3)
CĐ Công thương TP.HCM (NV2)
ĐH Nông lâm TP.HCM (NV2)
ĐH Phan Thiết (NV2, NV3)
CĐ Kinh tế đối ngoại (NV2)
ĐH Đà Lạt (NV2, NV3)
ĐH Quảng Nam (NV2, NV3)
ĐH Hà Tĩnh (NV2, NV3)
CĐ Việt Tiến (NV2, NV3)
ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TPHCM) (NV2)
ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM (NV2)
ĐH Hải Phòng (NV2)
ĐH Sư phạm TPHCM (NV2)
CĐ Kinh tế – Kỹ thuật thương mại (NV2)
ĐH Hàng hải (NV2)
ĐH Dân lập Phương Đông (NV2)
ĐH Sài Gòn (NV2)
ĐH Quốc tế Hồng Bàng (NV2, NV3)
ĐH Văn hóa TPHCM (NV2, NV3)
ĐH Tài chính – Marketing (NV2)
ĐH Mở TP.HCM (NV2)
ĐH Giao thông vận tải TPHCM (NV2)
ĐH Y Hải Phòng (xét tuyển NV3)
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (NV2, NV3)
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (NV2, NV3)
ĐH Kỹ thuật – Công nghệ TPHCM (NV2, NV3)
ĐH Kinh tế – Tài chính TPHCM (NV2, NV3)

Nguồn: http://thptlanggiangso2.edu.vn/home/news/Giao-duc/Cong-bo-diem-chuan-NV2-nhieu-truong-xet-tuyen-NV3-207/

Facebook Comments

CĐ Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến công bố điểm trúng tuyển NV2 – điểm xét NV3 năm 2011

Chức năng bình luận bị tắt ở CĐ Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến công bố điểm trúng tuyển NV2 – điểm xét NV3 năm 2011

CĐ Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến công bố điểm trúng tuyển NV2 – điểm xét NV3 năm 2011

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến công bố điểm trúng tuyển NV2 – Cao đẳng chính quy – 2011:

– Khối A, D1: 10 điểm
– Khối B: 11 điểm

XÉT TUYỂN 150 CHỈ TIÊU NGUYỆN VỌNG 3 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh dự thi ĐH,CĐ năm 2011 có điểm xét tuyển (điểm thi ĐH, CĐ + điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng) từ điểm sàn trở lên.

Phạm vi tuyển sinh: Cả nước.

     Ngành tuyển:

– KẾ TOÁN

      Kế toán tổng hợp, Kế toán – Tin học, Kế toán – Ngân hàng

01
– TIN HỌC ỨNG DỤNG
      Lập trình quản lý, Thiết kế và quản trị Website
02
– QUẢN TRỊ KINH DOANH
      Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh du lịch và dịch vụ
03

    

     Hồ sơ xét tuyển: Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 và lệ phí xét tuyển 15000 đồng
     Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Cao đẳng hệ chính quy. Được học liên thông lên Đại học.

Thí sinh dự thi ĐH, CĐ năm 2011 có điểm thi thấp hơn điểm sàn có thể đăng ký học chương trình 3.5 năm.
Tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Cao đẳng hệ chính quy
.

Tư vấn tuyển sinh

YM: caodangdanang@yahoo.com

truongviettien@rocketmail.com

truong_viettien@yahoo.com

Website: http://www.vts.edu.vn/

Email: caodangviettiendanang@gmail.com
ĐT: 0905644997, 0511.3644997- 3644998- 3644999

Fax: 0511 3644998

Địa chỉ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN ĐÀ NẴNG (CCZ)

65 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CĐ Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến

Nguồn: http://www.thongtintuyensinh.net.vn/Publish/NewsDetail.aspx?id=1122

 

Facebook Comments

Thông tin tuyển sinh năm 2014 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông tin tuyển sinh năm 2014 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến

Nhà đào tạo : Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến

65 Nguyễn Lộ Trạch, Đà Nẵng, Q.Hải Châu
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến 
Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 644 997
Email: truongviettien@gmail.com
Website: vts.edu.vn
Thông tin tuyển sinh năm 2014 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014 
KÝ HIỆU TRƯỜNG: CCZ

XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY:
1. Đối tượng tuyển sinh: – Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (học 2 năm) – Học sinh đã dự thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp (học 2 năm 3 tháng) – Học sinh tốt nghiệp THCS (học 3 năm)
2. Phạm vi tuyển sinh: cả nước
3. Ngành tuyển:

– Đồ họa vi tính đa truyền thông 42480205
– Thiết kế nội thất 42210404
– Thương mại điện tử 42340120
– Kế toán (Kế toán tổng hợp, Kế toán-Tin học, Kế toán-Ngân hàng) 42340303
– Hành chính văn thư 42320302
– Tài chính ngân hàng 42340201
– Kinh doanh thương mại dịch vụ (Marketing) 42340107
– Thư ký văn phòng 42340411
– Nuôi trồng thủy sản 42620301
– Tin học: (Lập trình phân tích hệ thống – Phần cứng và mạng – Thiết kế và quản trị website 42480202

3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến khi đủ chỉ tiêu.
4. Bằng tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Tư vấn tuyển sinh:
YM: caodangdanang@yahoo.com
truongviettien@rocketmail.com
truong_viettien@yahoo.com

Website: www.vts.edu.vn Email: caodangviettiendanang@gmail.com
ĐT: 0905644997 – 05113644997- 3644998- 3644999 Fax: 0511 3644998

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN ĐÀ NẴNG (CCZ)
65 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Nguồn: http://edunet.com.vn/thong-tin-tuyen-sinh-nam-2014-truong-cao-dang-cong-nghe-va-kinh-doanh-viet-tien-211-245

Facebook Comments

Giới thiệu về Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến

Chức năng bình luận bị tắt ở Giới thiệu về Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến

65 Nguyễn Lộ Trạch, Hải Châu, Đà Nẵng
0905644997 – 0511.3644997 – 3644998 – 3644999
Giáo dục › Trường Cao đẳng
http://www.vts.edu.vn/
truongviettien [at] gmail.com

Giới thiệu:
Đến tháng 11 năm nay, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến đã tròn 10 năm hoạt động. Từ một trường trung cấp được thành lập năm 2001, Trường đã nhanh chóng trưởng thành về mọi mặt và ngày 04/11/2008 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 7488/QĐ-BGDĐT nâng cấp thành trường cao đẳng trực thuộc Bộ.
Qua 10 năm hoạt động, Trường đã đào tạo trên một vạn người tốt nghiệp các bậc học cao đẳng, trung cấp, nghiệp vụ. Sinh viên tốt nghiệp từ trường hiện đang công tác khắp các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp ở Miền Trung và cả nước. Ghi nhận những thành quả của trường, Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng) Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm và làm việc tại trường.
Ngoài trụ sở chính với diện tích sử dụng 4900 m2 nằm trong một khu vực yên tĩnh của Quận Hải Châu thuộc trung tâm thành phố Đà Nẵng, trường còn có cơ sở thực nghiệm rộng 5,7 hecta cách trụ sở chính 10km tại Huyện Hòa Vang. Trên 60% giảng viên cơ hữu của trường có trình độ trên đại học.
Với phương châm “vì thành công của mỗi sinh viên”, trường lấy người học làm trung tâm của mọi hoạt động. Bảo đảm thực hiện chặt chẽ các quy chế đào tạo, trường luôn tạo sự mềm dẻo tối đa cho người học, bám sát mục tiêu là đào tạo để người học có việc làm, đào tạo để biết tự học, biết đọc sách nước ngoài, đào tạo để có đức hạnh làm người. Trường là địa chỉ đầu tiên ở Đà Nẵng đưa các môn kỹ năng mềm vào giảng dạy và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong mọi hoạt động giảng dạy, quản lý nhà trường. Các phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống multimedia nối mạng màn hình lớn, nhờ đó người học dễ dàng tiếp thu bài giảng ngay tại lớp. Sự trong sáng, lành mạnh trong quan hệ thầy trò cũng là truyền thống văn hóa đặc sắc của trường.
Các ngành đào tạo chủ lực của Trường là tin học ứng dụng, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng. Đồ họa đa truyền thông, công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính, hành chính văn thư cũng là các ngành đào tạo của trường đang có nhu cầu tuyển dụng rất cao.
Từ năm học 2010, trường tập trung xây dựng một môi trường học tập thân thiện và sáng tạo, tất cả “vì thành công của mỗi sinh viên”.
Ban Giám hiệu, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng CN&KD Việt Tiến:
– Hiểu rằng có được việc làm xứng đáng phù hợp chuyên môn sau khi ra trường là nguyện vọng lớn lao của sinh viên và các bậc phụ huynh. Trường sẽ không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo để kiến thức, kỹ năng và thái độ sinh viên có được khi ra trường đáp ứng tốt nhất nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp;
– Hiểu rằng trong thời đại thay đổi nhanh chóng của chúng ta, khả năng tiếng Anh, khả năng tự tìm kiếm tri thức là yếu tố quyết định sống còn. Vì vậy, dạy và học tiếng Anh hiệu quả, xây dựng khả năng tự học cho sinh viên là định hướng xuyên suốt quá trình đào tạo tại trường;
– Hiểu rằng thái độ sống tích cực, khả năng lắng nghe, tình yêu nước, tính trung thực, lòng tự trọng và khoan dung là nhân tố hạnh phúc đi suốt cuộc đời người sinh viên. Giúp sinh viên bồi đắp những đức hạnh này là nhiệm vụ cao cả của nhà trường.

Nguồn: http://agreenet.vn/dia-diem/truong-cao-dang-cong-nghe-va-kinh-doanh-viet-tien-5443343619183796463/

Facebook Comments

Trường Cao đẳng Việt Tiến thông báo tuyển dụng giảng viên

Chức năng bình luận bị tắt ở Trường Cao đẳng Việt Tiến thông báo tuyển dụng giảng viên
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến
Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0905644997 – 0511.3644997 – 3644998 – 3644999 Fax: 0511.3644998
Email: truongviettien@gmail.com
Website: vts.edu.vn

THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN
(ngày đăng 05/04/2012)

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến cần tuyển

– 01 Thạc sĩ Kế toán
– 01 Thạc sĩ Khoa học máy tính – hoặc Thạc sĩ Công nghệ thông tin
– 01 Thạc sĩ Toán

Ứng viên nộp hồ sơ về hộp thư truongviettien@gmail.com

Nguồn: http://tin1tin3.forum777.com/t809-topic
Facebook Comments

Trường CĐCN và KD Việt Tiến xét tuyển bậc Trung cấp chuyên nghiệp đối với thí sinh đã dự thi tốt nghiệp THPT năm 2012 nhưng không đạt.

Chức năng bình luận bị tắt ở Trường CĐCN và KD Việt Tiến xét tuyển bậc Trung cấp chuyên nghiệp đối với thí sinh đã dự thi tốt nghiệp THPT năm 2012 nhưng không đạt.
Trường
Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến – Đà Nẵng
xét tuyển bậc Trung cấp
chuyên nghiệp đối với thí sinh đã dự thi tốt nghiệp THPT năm 2012 nhưng không đạt.Thời
gian học
: 2.3 năm

Tốt
nghiệp
được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp chính quy, được học liên thông
lên Cao đẳng, Đại học chính quy.

Hồ
sơ gồm
:

– Học bạ cấp 3

– Bằng tốt nghiệp cấp 2

– Giấy xác nhận Hoàn thành chương trình
lớp 12 THPT hoặc BTTHPT

– Giấy khai sinh

Điện thoại thường trực tuyển sinh 0905.644997
hoặc 05113.644997

Website
www.vts.edu.vn

Nguồn: http://tin1tin3.forum777.com/t810-topic
Facebook Comments

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013

Chức năng bình luận bị tắt ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013
KÝ HIỆU TRƯỜNG: CCZ
A. XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:
1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh dự thi ĐH, CĐ năm 2013 khối A,A1,D theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phạm vi tuyển sinh: cả nước. Thí sinh được hưởng ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
3. Ngành tuyển:
– KẾ TOÁN
Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp, Kế toán – Tin học, Kế toán – Ngân hàng C340301
– QUẢN TRỊ KINH DOANH
Chuyên ngành: Thương mại điện tử, Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh du lịch và dịch vụ C340101
– TIN HỌC ỨNG DỤNG
Chuyên ngành: Lập trình quản lý, Thiết kế và quản trị Website C480202
4. Thời gian nộp hồ sơ:
– Nguyện vọng 1: từ 11/03/2013 đến 11/04/2013
Thí sinh ghi thêm ký hiệu CCZ và Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến vào ô nguyện vọng học cao đẳng chính quy tại trường không tổ chức thi
– Nguyện vọng 2: từ 20/8/2013 đến hết ngày 31/10/2013
Thí sinh dự thi ĐH, CĐ năm 2013 khối A, A1, D có kết quả điểm thi + điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng bằng điểm sàn trở lên, nộp giấy chứng nhận kết quả thi về địa chỉ 65 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng để được xét tuyển.
5. Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Cao đẳng hệ chính quy.B. XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY:
1. Đối tượng tuyển sinh:
– Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (học 2 năm)
– Học sinh đã dự thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp (học 2 năm 3 tháng)
– Học sinh tốt nghiệp THCS (học 3 năm)
2. Phạm vi tuyển sinh: cả nước
3. Ngành tuyển:
Đồ họa vi tính đa truyền thông 42480205
Thiết kế nội thất 42210404
Thương mại điện tử 42340120
Kế toán (Kế toán tổng hợp, Kế toán-Tin học, Kế toán-Ngân hàng) 42340303
Hành chính văn thư 42320302
Tài chính ngân hàng 42340201
Kinh doanh thương mại dịch vụ (Marketing) 42340107
Thư ký văn phòng 42340411
Nuôi trồng thủy sản 42620301
Tin học:
– Lập trình phân tích hệ thống – 42480203
– Phần cứng và mạng – 42480202
– Thiết kế và quản trị website – 42480204

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến khi đủ chỉ tiêu.
Xét tuyển nhập học đợt 1 ngày 16/08/2013
5. Bằng tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

C. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP:
1.a. Tổ chức thi tuyển (môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành): Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, đủ thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng.
1.b. Tổ chức xét tuyển dựa vào điểm thi liên thông cao đẳng theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013: Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng.
2. Phạm vi tuyển sinh: cả nước
3. Ngành tuyển: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tin học ứng dụng.
4. Thời gian nộp hồ sơ và thi tuyển:
4.a. Thí sinh diện 1.a. Nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến hết ngày 25/07/2013
Ngày thi tuyển: 01/08 và 02/08/2013
4.b. Thí sinh diện 1.b. Nộp hồ sơ và thi theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm
5. Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Cao đẳng chính quy

Tư vấn tuyển sinh:
YM: caodangdanang@yahoo.com truongviettien@rocketmail.com truong_viettien@yahoo.com
Website: www.vts.edu.vn Email: caodangviettiendanang@gmail.com
ĐT: 0905644997 – 05113644997- 3644998- 3644999 Fax: 0511 3644998

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN ĐÀ NẴNG (CCZ)
65 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Nguồn: http://12a1.findtalk.biz/t1515-topic
Facebook Comments