Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2007), Chi bộ Trường Trung cấp Công Kỹ Nghệ Việt Tiến đă tổ chức phát thẻ đảng viên và…

Chức năng bình luận bị tắt ở Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2007), Chi bộ Trường Trung cấp Công Kỹ Nghệ Việt Tiến đă tổ chức phát thẻ đảng viên và…

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2007), Chi bộ Trường Trung cấp Công Kỹ Nghệ Việt Tiến đă tổ chức phát thẻ đảng viên và…

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2007), Chi bộ Trường Trung cấp Công Kỹ Nghệ Việt Tiến đă tổ chức phát thẻ đảng viên và kết nạp đảng viên đưa tổng số đảng viên mới kết nạp của Chi bộ năm 2006 lên 5 đồng chí và gửi đi học lớp đối tượng đảng năm 2007 là 9 đồng chí, nhằm thiết thực tăng cường sức chiến đấu của Chi bộ, thiết thực xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống trong sinh viên. Gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc học tập quán triệt đường lối chính sách chủ trương của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; mở rộng các loại h́nh sinh hoạt, giáo dục, hoạt động ngoại khóa, VHVN, TDTT, các phong trào, các cuộc vận động để tạo nguồn phát triển Đảng trong giáo viên và sinh viên của Nhà trường. (Nguồn tin: Chi bộ Đảng Trường Trung cấp CKN Việt Tiến)

Facebook Comments