Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo cùng Đoàn công tác của Bộ đến thăm và làm việc tại Trường Việt Tiến.

Rate this post

Ngày 25/8/2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đến thăm Trường TCCN Công Kỹ nghệ Việt Tiến, đây là một vinh dự lớn đối với Nhà trường, Các thầy, cô giáo cùng toàn thể SV trong trường.

Facebook Comments