Lưu trữ của tác giả: admin

Hệ Trung Cấp Trong Trường CĐ Công Nghệ Và Kinh Doanh Việt Tiến

65 Nguyễn Lộ Trạch, Hải Châu, Đà Nẵng Tel: (0511) 3 644.999; 3 644.998; 3 644.997 Website: www.vts.edu.vn Email: truongviettien@gmail.com   THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2011 Tên trường, mã trường, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo Mã ngành Tổng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại TIN TỨC | Chức năng bình luận bị tắt ở Hệ Trung Cấp Trong Trường CĐ Công Nghệ Và Kinh Doanh Việt Tiến

Ngành Hành chính văn thư

Nhà đào tạo : Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến  65 Nguyễn Lộ Trạch, Đà Nẵng, Q.Hải Châu Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến  Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải châu, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại TIN TỨC | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành Hành chính văn thư

Ngành Thư ký văn phòng

Nhà đào tạo : Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến  65 Nguyễn Lộ Trạch, Đà Nẵng, Q.Hải Châu Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến  Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải châu, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại TIN TỨC | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành Thư ký văn phòng

Ngành Kế toán doanh nghiệp

 Nhà đào tạo : Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến  65 Nguyễn Lộ Trạch, Đà Nẵng, Q.Hải Châu Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến  Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải châu, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại TIN TỨC | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành Kế toán doanh nghiệp

Ngành Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Nhà đào tạo : Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến  65 Nguyễn Lộ Trạch, Đà Nẵng, Q.Hải Châu Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến  Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải châu, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại TIN TỨC | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Gần 50 trường công bố điểm chuẩn NV2, nhiều trường xét tuyển NV3

Đã có gần 50 trường công bố điểm chuẩn xét tuyển NV2, một số trường đồng thời tiếp tục thông báo xét tuyển nhiều chỉ tiêu NV3. Các trường mới công bố điểm là: ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), ĐH … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại TIN TỨC | Chức năng bình luận bị tắt ở Gần 50 trường công bố điểm chuẩn NV2, nhiều trường xét tuyển NV3

CĐ Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến công bố điểm trúng tuyển NV2 – điểm xét NV3 năm 2011

CĐ Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến công bố điểm trúng tuyển NV2 – điểm xét NV3 năm 2011 Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến công bố điểm trúng tuyển NV2 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại TIN TỨC | Chức năng bình luận bị tắt ở CĐ Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến công bố điểm trúng tuyển NV2 – điểm xét NV3 năm 2011

Thông tin tuyển sinh năm 2014 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến

Nhà đào tạo : Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến 65 Nguyễn Lộ Trạch, Đà Nẵng, Q.Hải Châu Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến  Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại TIN TỨC | Chức năng bình luận bị tắt ở Thông tin tuyển sinh năm 2014 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến

Giới thiệu về Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến

65 Nguyễn Lộ Trạch, Hải Châu, Đà Nẵng 0905644997 – 0511.3644997 – 3644998 – 3644999 Giáo dục › Trường Cao đẳng http://www.vts.edu.vn/ truongviettien [at] gmail.com Giới thiệu: Đến tháng 11 năm nay, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại TIN TỨC | Chức năng bình luận bị tắt ở Giới thiệu về Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến

Trường Cao đẳng Việt Tiến thông báo tuyển dụng giảng viên

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải châu, Đà Nẵng Điện thoại: 0905644997 – 0511.3644997 – 3644998 – 3644999 Fax: 0511.3644998 Email: truongviettien@gmail.com Website: vts.edu.vn THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại TIN TỨC | Chức năng bình luận bị tắt ở Trường Cao đẳng Việt Tiến thông báo tuyển dụng giảng viên