25 điểm các thí sinh sẽ cần lưu ý khi thi trắc nghiệm

Rate this post

Ngày 11.6, Bộ GD-ĐT đă công bố chính thức hướng dẫn thi trắc nghiệm ĐH-CĐ năm 2008.

Theo hướng dẫn trên, đề thi gồm 50 câu đối với các môn: Vật lư, Hóa học, Sinh học và 80 câu đối với các môn ngoại ngữ; thời gian làm bài là 90 phút.

Đề thi có 2 phần: phần chung cho tất cả thí sinh, phần riêng cho thí sinh học chương tŕnh THPT phân ban thí điểm hoặc thí sinh học chương tŕnh THPT không phân ban. Thí sinh chỉ được làm một phần riêng thích hợp. Thí sinh nào làm cả 2 phần riêng (dù làm hết hay không hết, dù làm đúng hay không đúng), bài làm coi như phạm quy, chỉ được chấm điểm phần chung và không được chấm điểm phần riêng.

Đặc biệt, hướng dẫn c̣n nêu 25 điểm mà thí sinh cần lưu ư về cách làm bài thi như sau:

1. Thí sinh thi các môn tự luận tại pḥng thi nào th́ thi các môn trắc nghiệm tại pḥng thi đó. Số báo danh của mỗi thí sinh theo đúng Giấy báo dự thi.

2. Để làm bài trắc nghiệm, thí sinh cần mang bút mực (hoặc bút bi), bút ch́ đen, gọt bút ch́, tẩy vào pḥng thi; nên mang theo đồng hồ để theo dơi giờ làm bài.

3. Trong pḥng thi, mỗi thí sinh được phát 1 tờ phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN) và 1 tờ giấy nháp đă có chữ kư của 2 giám thị. Thí sinh cần giữ cho tờ phiếu TLTN phẳng, không bị rách, gập, nhàu, mép giấy bị quăn; đây là bài làm của thí sinh, được chấm bằng máy.

4. Thí sinh dùng bút mực hoặc bút bi điền đầy đủ vào các mục để trống (từ số 1 đến số 9: Tên trường; Điểm thi…); chưa ghi mă đề thi (mục 10). Lưu ư ghi số báo danh với đầy đủ 6 chữ số (kể cả chữ số 0 ở đầu số báo danh, nếu có) vào các ô vuông nhỏ trên đầu các cột của khung số báo danh (mục số 9 trên phiếu TLTN). Sau đó, dùng bút ch́, lần lượt theo từng cột tô kín ô có chữ số tương ứng với chữ số ở đầu cột.

5. Khi nhận đề thi, thí sinh phải để đề thi dưới tờ phiếu TLTN; không được xem đề thi khi giám thị chưa cho phép.

6. Khi tất cả thí sinh trong pḥng thi đều đă nhận được đề thi, được sự cho phép của giám thị, thí sinh bắt đầu xem đề thi:

a) Phải kiểm tra đề thi để đảm bảo: đề thi có đủ số lượng câu trắc nghiệm như đă ghi trong đề; nội dung đề được in rơ ràng, không thiếu chữ, mất nét; tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mă đề thi. Nếu có những chi tiết bất thường trong đề thi, hoặc có 2 đề thi trở lên, thí sinh phải báo ngay cho giám thị để xử lư.

b) Ghi tên và số báo danh của ḿnh vào đề thi. Đề thi có mă số riêng, thí sinh xem mă đề thi (in trên đầu đề thi) và dùng bút mực hoặc bút bi ghi ngay 3 chữ số của mă đề thi vào 3 ô vuông nhỏ ở đầu các cột của khung mă đề thi (mục số 10 trên phiếu TLTN); sau đó dùng bút ch́ lần lượt theo từng cột tô kín ô có chữ số tương ứng với chữ số ở đầu mỗi cột.

7. Trường hợp phát hiện đề thi bị thiếu trang, thí sinh được giám thị cho đổi bằng đề thi dự pḥng có mă đề thi tương ứng (hoặc mă đề thi khác với mă đề thi của 2 thí sinh ngồi hai bên).

8. Theo yêu cầu của giám thị, thí sinh tự ghi mă đề thi của ḿnh vào 2 phiếu thu bài thi. Lưu ư, lúc này (chưa nộp bài) thí sinh tuyệt đối không kư tên vào phiếu thu bài.

9. Thời gian làm bài thi trắc nghiệm tuyển sinh vào ĐH-CĐ là 90 phút.

10. Trường hợp khi làm bài, 2 thí sinh ngồi cạnh nhau có cùng mă đề thi, theo yêu cầu của giám thị, thí sinh phải di chuyển chỗ ngồi để đảm bảo 2 thí sinh ngồi cạnh nhau (theo hàng ngang) không có cùng mă đề thi.

11. Chỉ có phiếu TLTN mới được coi là bài làm của thí sinh; bài làm phải có 2 chữ kư của 2 giám thị.

12. Trên phiếu TLTN chỉ được viết một thứ mực không phải là mực đỏ và tô ch́ đen ở ô trả lời; không được tô bất cứ ô nào trên phiếu TLTN bằng bút mực, bút bi.

13. Khi tô các ô bằng bút ch́, phải tô đậm và lấp kín diện tích cả ô; không gạch chéo hoặc chỉ đánh dấu vào ô được chọn; ứng với mỗi câu trắc nghiệm chỉ được tô 1 ô trả lời. Trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, thí sinh dùng tẩy tẩy thật sạch ch́ ở ô cũ, rồi tô kín ô khác mà ḿnh mới lựa chọn.

14. Ngoài 10 mục cần ghi trên phiếu bằng bút mực và các câu trả lời tô ch́, thí sinh tuyệt đối không được viết ǵ thêm hoặc để lại dấu hiệu riêng trên phiếu TLTN. Bài có dấu riêng sẽ bị coi là phạm quy và không được chấm điểm.

15. Khi làm từng câu trắc nghiệm, thí sinh cần đọc kỹ nội dung câu trắc nghiệm, phải đọc hết trọn vẹn mỗi câu trắc nghiệm, cả phần dẫn và bốn lựa chọn A, B, C, D để chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) và dùng bút ch́ tô kín ô tương ứng với chữ cái A hoặc B, C, D trong phiếu TLTN. Chẳng hạn thí sinh đang làm câu 5, chọn C là phương án đúng th́ thí sinh tô đen ô có chữ C trên ḍng có số 5 của phiếu TLTN.

16. Làm đến câu trắc nghiệm nào thí sinh dùng bút ch́ tô ngay ô trả lời trên phiếu TLTN, ứng với câu trắc nghiệm đó. Tránh làm toàn bộ các câu của đề thi trên giấy nháp hoặc trên đề thi rồi mới tô vào phiếu TLTN, v́ dễ bị thiếu thời gian.

17.Tránh việc chỉ trả lời trên đề thi hoặc giấy nháp mà quên tô trên phiếu TLTN. Tránh việc tô 2 ô trở lên cho một câu trắc nghiệm v́ trong trường hợp này máy sẽ không chấm và câu đó không có điểm.

18. Số thứ tự câu trả lời mà thí sinh làm trên phiếu TLTN phải trùng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề thi. Tránh trường hợp trả lời câu trắc nghiệm này nhưng tô vào hàng của câu khác trên phiếu TLTN.

19. Không nên dừng lại quá lâu trước một câu trắc nghiệm nào đó; nếu không làm được câu này thí sinh nên tạm thời bỏ qua để làm câu khác; cuối giờ có thể quay trở lại làm câu trắc nghiệm đă bỏ qua, nếu c̣n thời gian.

20. Thí sinh không ra ngoài trong suốt thời gian làm bài. Trong trường hợp quá cần thiết, phải báo cho giám thị trong pḥng thi (giám thị trong pḥng thi có trách nhiệm báo cho giám thị ngoài pḥng thi hoặc thành viên của Ban coi thi biết); không được mang đề thi và phiếu TLTN ra ngoài pḥng thi.

21. Trước khi hết giờ làm bài 10 phút, được giám thị thông báo, một lần nữa, thí sinh kiểm tra việc ghi Số báo danh và Mă đề thi trên phiếu TLTN.

22. Thí sinh làm xong bài phải ngồi tại chỗ, không nộp bài trắc nghiệm trước khi hết giờ làm bài.

23. Khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm, có lệnh thu bài, thí sinh phải ngừng làm bài, bỏ bút xuống; đặt phiếu TLTN lên trên đề thi; chờ nộp phiếu TLTN theo hướng dẫn của giám thị. Thí sinh không làm được bài vẫn phải nộp phiếu TLTN. Khi nộp phiếu TLTN, thí sinh phải kư tên vào 2 phiếu thu bài thi.

24.Thí sinh chỉ được rời khỏi chỗ của ḿnh sau khi giám thị đă kiểm đủ số phiếu TLTN của cả pḥng thi và cho phép thí sinh ra về.

25. Thí sinh được đề nghị phúc khảo bài thi trắc nghiệm của ḿnh sau khi đă làm các thủ tục theo quy chế.

Facebook Comments